Upravni odbor združenja

GBC Slovenija

V letu 2017 je bil izvoljen nov upravni odbor Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo - GBC Slovenia v sestavi:

Predsednik

Image

mag. Iztok Kamenski,
Vodja JUB Akademije, JUB, d.o.o.

Člani

dr. Sabina Jordan,
Vodja Laboratorija za toplotno zaščito in akustiko, Zavod za gradbeništvo Slovenije.

dr. Igor Gavrić,
Vodja projektov, CBD, gradbeno in poslovno projektiranje, d.o.o..

mag. Miha Tomšič,
Pomočnik vodje centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo, Gradbeni inštitut ZRMK, d.o.o.

mag. Primož Praper,
Direktor, EUTRIP, svetovanje, raziskovanje, komuniciranje, d.o.o.

Lenka Kavčič,
Direktorica, aFront zavod za prostorsko inovativnost.

mag. Iva Verbnik,
Direktorica, SOLIS-TR, d.o.o.