Poslanstvo

Poslanstvo Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo - Green Building Council Slovenia - je iskanje in nakazovanje poti in rešitev za vzpodbujanje in nastajanje objektov in stavb, urejenih v skladu z kriteriji trajnostnega razvoja.

To vključuje tako načrtovanje stavb kot tudi njihovo gradnjo in uporabo. Slovensko združenje za trajnostno gradnjo se razume kot osrednja organizacija v Sloveniji, ki vzpodbuja in omogoča izmenjavo znanj med strokovnjaki ter skrbi za izobraževanje in seznanjanje širše javnosti o tem, v prihodnost usmerjenem področjem gradbeništva.

Cilj Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo je tudi vzpostavitev sistema vrednotenja in certificiranja objektov v skladu z mednarodno uveljavljenimi standardi in kriteriji trajnostne gradnje.

Združenje si prizadeva za vzpostavljanje dialoga med raziskovalno - izobraževalno in aplikativno sfero. Prenos znanja in komunikacija med vsemi dejavniki interdisciplinirnega procesa nastajanja stavb in ostale grajene infrastrukture sta ključna pri doseganju visokih ciljev trajnostne gradnje.

Povezovanje gradbeništva in vseh z gradnjo povezanih objektov povezanih industrij je ključno za razvoj.

Vizija

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo - Green Building Council Slovenia želi z svojimi prizadevanji in delom prispevati k razvoju na področjih trajnostne gradnje, trajnostnega razvoja ter upravljanja nepremičnin.

GBC v svojih vrstah združuje

- Arhitekte in projektante,
- proizvajalce gradbenih materialov,
- proizvajalce tehnične opreme ter ponudnike storitev za objekte,
- gradbena podjetja,
- izobraževalne in raziskovalne institucije (univerze, fakultete, raziskovalne inštitucije, ...),
- investitorje in lastnike nepremičnin (turizem, trgovina, ministrstva, javna uprava ...),
- upravljalce nepremičnin,
- finančne inštitucije (banke, zavarovalnice),
- ter vse druge, ki s svojim delom in izdelki posegajo na področje zelenih gradenj ter družbeno odgovornega odnosa do naravnega okolja.