Image

TOP CLeveR – Programi usposabljanja in ozaveščanja za krožno revolucijo in revolucijo na ravni– je evropski projekt, ki ga financira program za prehod na čisto energijo LIFE 2022 v okviru BUILD UP Skills, ki vključuje sodelovanje šestih nacionalnih svetov za zeleno gradnjo Slovenija, Italija, Španija, Madžarska, Hrvaška in Poljska) in svetovni GBC.

Primarni cilj je okrepiti veščine gradbenih strokovnjakov in delavcev za soočanje z izzivi trajnostnega prehoda v sektorju, vključno z izvajanjem pristopov ogljika in krožnosti v celotnem življenjskem obdobju v celotnem življenjskem ciklu stavbe in ocenjevanjem glede na raven ( s), skupni referenčni okvir EU za oblikovanje kazalnikov trajnosti.

Razviti in testirani bodo inovativni programi in dejavnosti strokovnega izobraževanja in usposabljanja, namenjeni belim ovratnikom – diplomiranim strokovnjakom (EQF 6–8), kot so arhitekti, inženirji, vodje projektov, trajnostni svetovalci – in modri ovratniki – delavci, vključeni v gradbeni proces. na različnih stopnjah usposabljanja (EQF 3-5), klasifikaciji, odgovornosti in vrsti dejavnosti, kot so delavci, obrtniki, tehniki.

Rezultati projekta bodo nato na voljo z razvojem digitalne platforme, namenjene razširjanju programov usposabljanja, s čimer bodo dostopni širokemu svetovnemu občinstvu Svetovnega GBC. Sprejeti bodo tudi posebni ukrepi za prepoznavanje in izboljšanje priprave mladih talentov za njihovo prihodnjo kariero ter za krepitev vloge žensk, dvig glasu strokovnjakov in delavcev za ozaveščanje o enakih možnostih v gradbenem sektorju.

Preberite več

Image

Developing Sustainable Construction Expertise: An Overview of Work Package 3 in the TOP CLeveR Project


Preberite več

TOP CLeveR Logbook: The First Six Months of the Project


Preberite več
Image
Image

Izvedli smo prvi uradni
TOP CLeveR sestanek

Vsak GBC bo izbral nekaj tem programa za razvoj. Dolžina vsakega dela programa bo določena glede na število podtem in količino gradiva, ki ga bodo ustvarilo združenje...
Preberite več

Preberite si več
o projektu TOP CLeveR

Z usmerjanjem dejavnosti bo en tečaj usposabljanja za bele ovratnike razvit v angleščini in nato preveden v nacionalne jezike, medtem ko bodo GBC-ji izvajali 6 različnih nacionalnih dejavnosti usposabljanja za modre - ovratnike.
Preberite več
Image
Image

Preberite si več
o projektu TOP CLeveR

Z usmerjanjem dejavnosti bo en tečaj usposabljanja za bele ovratnike razvit v angleščini in nato preveden v nacionalne jezike, medtem ko bodo GBC-ji izvajali 6 različnih nacionalnih dejavnosti usposabljanja za modre - ovratnike.
Preberite več

Sledite našim partnerjem

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Socialna omrežja TOP CLeveR

Image

About the project

This project has received funding from the European Union’s LIFE22-CET program under Grant Agreement No 101121073 – Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.