Tolmin nagrajen za naravi prijazno in družbeno odgovorno občinsko politiko

Iztok Kamenski Aktualno

Tolmin je za dosedanja prizadevanja na področju trajnostnega razvoja prejel naziv “Alpsko mesto leta 2016”. Leto 2016 bo v občini Tolmin tako zaznamovano z nadaljevanjem trajnostne politike. 21. 9. 2015 so se v sodelovanju s predstavniki in predstavnicami drugih alpskih mest leta, zasnovale pobude za prihajajoče leto.

“Alpsko mesto leta 2016” je prestižni mednarodni naziv, s katerim se odslej lahko ponaša tudi Tolmin. Občini, ki leži ob slovensko-italijanski meji in delno tudi v Triglavskem narodnem parku ter šteje 11430 prebivalcev, je laskavi naziv podelila mednarodna strokovna žirija društva “Alpsko mesto leta”. Tolmin tako postaja tudi član tega vsealpskega združenja, ki si prizadeva za naravi prijazen in družbeno odgovoren razvoj alpskega prostora. Tolmin bo v sodelovanju z drugimi alpskimi mesti leta, gorskimi in okoljskimi organizacijami ter z lokalnim prebivalstvom naziv izkoristil za uresničitev več projektov na presečno temo zelenega gospodarstva in družbene odgovornosti.

Zeleno gospodarstvo in drušbena odgovornost z roko v roki

Uroš Brešan, župan novoimenovanega “Alpskega mesta leta”, je gostitelj uvodne delavnice, na kateri se bodo oblikovale prednostne naloge in dejavnosti za leto 2016. Delavnice se udeležujejo predstavniki in predstavnice civilne drušbe ter predstavniki in predstavnice iz vrst politike in mestnih uprav Annecyja/F, Bolzana/I, Belluna/I, Beljaka/A, Idrije/SL in Chamonixa/F – “Alpskega mesta leta 2015”. Udeleženci in udeleženke bodo sodelovali pri snovanju in pripravi zasnov za projekte in prireditve, ki se bodo na temeljih načel zelenega gospodarstva in družbene odgovornosti osredotočale na spodbujanje sodelovanja mladih v demokratičnih procesih odločanja, na podnebju prijazno mobilnost in na trajnostni turizem. V sredini meseca aprila 2016 bo v Tolminu slovesnost ob svečani otvoritvi “Alpskega mesta leta 2016”. Župan poudarja, da želijo v Tolminu v tem letu preučiti in ustvariti nove možnosti podpiranja prebivalcev in prebivalk vseh starosti, predvsem pa mladih, pri uresničevanju njihovih lastnih pobud. Ob tem pa želi Tolmin tudi dokazati, da je mogoče ekološka in gospodarska prizadevanja spojiti tudi z družbeno odgovornostjo. V Tolminu so že v preteklosti stavili na potencial lokalnega prebivalstva, predvsem na področju varstva podnebja. Cilje Konvencije županov – 20-odstotno zmanjšanje izpustov CO2, 20-odstotni delež obnovljivih virov energije v končni porabi ter 20-odstotno povečanje energetske učinkovitosti do leta 2020 – si prizadevajo uresničiti tudi z ukrepi trajnostne mobilnosti, s spodbudami za koriščenje lokalnih surovin, kot denimo biomase, lesa ali kamna ter s krepitvijo lokalnih gospodarskih tokov.
Vir: http://www.alpskomesto.org/sl/za-medije/sporocila-za-medije/tolmin-je-alpsko-mesto-leta-2016