Uspešna tudi druga delavnica FASADNI OVOJ

lukapeteh Uncategorized @sl

Trinajstega decembra smo uspešno izvedli tudi drugo delavnico na temo Fasadni ovoji za izvajalce. Tokrat je bilo udeležencev še več, a nas to ni oviralo pri praktičnem delu, saj so se udeleženci v manjših skupinah razvrstili na vseh delih. Prav praktični prikaz in izvajanje dela daje delavnici posebno vrednost, saj se določenih stvari brez praktičnega dela enostavno ne da naučiti.

Seveda so pomembne teoretične osnove, ki pa jih je potrebno nadgraditi s praktičnim prikazom izvedbe. Vsakdo se največ nauči, ko vzame v roke orodje in sam izvede določeno delo.

Evalvacijski vprašalnik, ki ga udeleženci izpolnijo pred začetkom in po izvedbi delavnice je pokazal, da je marsikatera dilema bila v toku predavanj in praktičnega prikaza rešena.

Pozitivni odzivi udeležencev pa nam dajejo potrditev, da je pristop, ki smo ga pri izvajanju projekta zavzeli pravilen.

Veselimo se že naslednjih delavnic.

V januarju 2020 nadaljujemo z izvedbo delavnic na temo Fasadni ovoji,
napovedni sta dve delavnici in sicer 20. in 31. januarja.

Vabljeni k prijavi.