USKLADIŠČEN OGLJIK – usklajeno delovanje gradbenega sektorja

Iztok Kamenski Uncategorized @sl

Svetovna organizacija za Zeleno gradnjo World Green Building Cauncil, ki združuje preko 70 regijskih organizacij (in katere član je tudi Slovensko združenje za trajnostno gradnjo, GBC Slovenija), je pripravilo poročilo o »uskladiščenem ogljiku« v gradbenem sektorju.

Poročilo temelji na študiju literature in pogovoru z eksperti na tem področju, pripravi in izvedbi delavnic z deležniki za oblikovanje možnih poti doseganja zmanjšanja uskladiščenega ogljika. Končen pregled vseh predlogov je pregledalo in komentiralo večje število ekspertov na tem področju, ki so podane predloge še izboljšali.

Zajetno poročilo nakazuje poti za doseganje brez ogljične družbe z udeležbo in sodelovanjem vseh deležnikov, opisuje možne rešitve in opredeljuje tako končne kot etapne cilje po posameznih določevalcih oziroma deležnikih. Vizija je do leta 2030 doseči za 40% manj uskladiščenega ogljika do 2050 pa doseči končni cilj – brez ogljična družba.

Celoten dokument je na voljo tukaj.