Trajnostna gradnja edina pot v prihodnost 24.10 (98)

Iztok Kamenski