Trajnostna gradnja edina pot v prihodnost 24.10 (92)

Iztok Kamenski