Trajnostna gradnja edina pot v prihodnost 24.10 (86)

Iztok Kamenski