Trajnostna gradnja edina pot v prihodnost 24.10 (82)

Iztok Kamenski