Trajnostna gradnja edina pot v prihodnost 24.10 (81)

Iztok Kamenski