Trajnostna gradnja edina pot v prihodnost 24.10 (80)

Iztok Kamenski