Trajnostna gradnja edina pot v prihodnost 24.10 (76)

Iztok Kamenski