Trajnostna gradnja edina pot v prihodnost 24.10 (75)

Iztok Kamenski