Trajnostna gradnja edina pot v prihodnost 24.10 (74)

Iztok Kamenski