Trajnostna gradnja edina pot v prihodnost 24.10 (68)

Iztok Kamenski