Trajnostna gradnja edina pot v prihodnost 24.10 (64)

Iztok Kamenski