Trajnostna gradnja edina pot v prihodnost 24.10 (6)

Iztok Kamenski