Trajnostna gradnja edina pot v prihodnost 24.10 (1)

Iztok Kamenski