TOP CLeveR – Usposabljanje in ozaveščanje

Aljaž Peteh Uncategorized @sl

TOP CLeveR – Programi usposabljanja in ozaveščanja za krožno revolucijo in revolucijo na ravni– je evropski projekt, ki ga financira program za prehod na čisto energijo LIFE 2022 v okviru BUILD UP Skills, ki vključuje sodelovanje šestih nacionalnih svetov za zeleno gradnjo Slovenija, Italija, Španija, Madžarska, Hrvaška in Poljska) in svetovni GBC.

Primarni cilj je okrepiti veščine gradbenih strokovnjakov in delavcev za soočanje z izzivi trajnostnega prehoda v sektorju, vključno z izvajanjem pristopov ogljika in krožnosti v celotnem življenjskem obdobju v celotnem življenjskem ciklu stavbe in ocenjevanjem glede na raven ( s), skupni referenčni okvir EU za oblikovanje kazalnikov trajnosti.

Razviti in testirani bodo inovativni programi in dejavnosti strokovnega izobraževanja in usposabljanja, namenjeni belim ovratnikom – diplomiranim strokovnjakom (EQF 6–8), kot so arhitekti, inženirji, vodje projektov, trajnostni svetovalci – in modri ovratniki – delavci, vključeni v gradbeni proces. na različnih stopnjah usposabljanja (EQF 3-5), klasifikaciji, odgovornosti in vrsti dejavnosti, kot so delavci, obrtniki, tehniki.

Rezultati projekta bodo nato na voljo z razvojem digitalne platforme, namenjene razširjanju programov usposabljanja, s čimer bodo dostopni širokemu svetovnemu občinstvu Svetovnega GBC. Sprejeti bodo tudi posebni ukrepi za prepoznavanje in izboljšanje priprave mladih talentov za njihovo prihodnjo kariero ter za krepitev vloge žensk, dvig glasu strokovnjakov in delavcev za ozaveščanje o enakih možnostih v gradbenem sektorju.