Sporočilo za javnost – Na Koroškem veliko zanimanje za hitrejšo, kakovostno in učinkovito sanacijo stavb

lukapeteh Uncategorized @sl

Ljubljana, 27. oktobra 2020: Združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija v sodelovanju z Eko skladom in proizvajalci gradbenih materialov letošnjo jesen izvaja strokovna srečanja z izvajalci zaključnih del v gradbeništvu, z njimi pa v ospredje postavlja tako uporabo trajnostnih materialov kot tudi večjo učinkovitost dela izvajalcev pri energetskih obnovah stavb. Ta seveda vključuje tudi sodobno strojno nanašanje različnih gradbenih izdelkov na zunanje in notranje površine, s katerimi je njihova sanacija kakovostno in tudi bistveno hitreje izvedena. Tako so 8. oktobra na lokaciji ponudnika gradbenih materialov v Slovenj Gradcu organizirali delavnico za fasaderje in slikopleskarje iz severovzhodne Slovenije, ki so lahko spremljali praktične prikaze novih tehnik strojnega nanašanja najsodobnejših barv in disperzijskih kitov, ki jih je prispevala družba JUB, način izvedbe toplotne izolacije Multipor podjetja Xella porobeton ter sisteme sidranja pritrdil v različne vrste izolacij, ki jih je predstavila družba F. Leskovec, seznanili pa so se tudi z novim rezalnim orodjem za EPS plošče, ki ga na trgu ponuja družba Z&Z.

Dr. Iztok Kamenski je v imenu GBC Slovenija uvodoma pozdravil udeležence delavnice na lokaciji trgovskega podjetja IBUS v Slovenj Gradcu ter izpostavil sodobne pristope pri gradnji novih in obnovi starejših stavb, ki morajo biti prvenstveno energijsko varčne, da bi uporabnikom lahko nudile tudi primerno in zdravo bivalno okolje: ”Koncept jesenskih delavnic, ki jih v združenju za trajnostno gradnjo GBC Slovenija v sodelovanju z Eko skladom izvajamo v različnih regijah po Sloveniji, temelji na vgradnji sodobnih in okolju prijaznih gradbenih materialov, ki povečujejo energijsko učinkovitost stavb in podaljšujejo njihovo življenjsko dobo. Tak način gradnje podpirajo tudi na Eko skladu, kjer so trajnostna merila za okoljske naložbe vpeli v razpisne pogoje za pridobitev finančnih spodbud ter v izvedbo ukrepov celovite ali delne energetske obnove stavb. Tako morajo biti sanacije fasadnih ovojev izvedene po vzpostavljenih standardih, da bi objektom nudile kakovostno zaščito pred vremenskimi vplivi. Ker je pri nas stavbni fond precej dotrajan, bodo novi pristopi k sanaciji obstoječih stavb s tehnikami strojnega nanašanja olajšali delo številnim izvajalcem, ki bodo lahko v prihodnje kakovostno prenovili več objektov v krajšem času.”

Fotografije: arhiv GBC
Predstavitev pravilne izvedbe sidranja za toplotnoizolacijske sisteme

Miha Alič iz družbe F. Leskovec je prikazal pravilni pristop k izvedbi sidranja izolacije, pri katerem imajo izvajalci dve možnosti poglobljenega pritrjevanja – namestitev pritrdil v novo izolacijo z rezkanjem ali pa sidranje izolacije s samodejnim poglabljanjem.

Fotografije: arhiv GBC

Da bi pravilno izbrali vrsto in dolžino pritrdil, morajo pred izvedbo sidranja fasaderji najprej preveriti, iz katerih materialov je objekt zgrajen. To vključuje preverjanje sestave toplotnega ovoja, torej vrste in debeline uporabljene izolacijske obloge in tudi debeline sloja lepila, v primeru sanacije starejšega objekta pa še debelino obstoječega ometa ter sloja stare izolacije. Podlago za sidranje izolacije predstavljajo sidrni izračuni in pa tudi določila evropskih smernic, ki predvidevajo pritrjevanje 6 sider na kvadratni meter površine, število pritrdil pa se za posamezno vetrno cono lahko spremeni v odvisnosti od lokacije in višine objekta.

V nadaljevanju je predstavil prednosti poglobljenega pritrjevanja pritrdil v več različnih vrst izolacije, pri katerih se uporabljajo tudi različni svedri za vrtanje (z ali brez vibracij). Pritrdila PZV se uporabljajo za pritrjevanje izolacijskih plošč na montažne konstrukcije, kot so les, cementno vlaknene in OSB plošče ter pločevina. Pri sistemih sidranja se uporabljajo posebna orodja – PPV in PZV, ki so namenjena uporabi za poglobitev pritrdil v izolacijo brez predhodnega rezkanja (z rezilno krono). To pomeni, da je vgradnja pritrdil mogoča z istim orodjem in je potrebno le zamenjati vijačni drog.

Tako v družbi F. Leskovec priporočajo, da se pri pritrjevanju sider na opeko uporablja vijačna pritrdila PPV ustrezne dolžine. Sidrna globina pri opeki in betonu mora biti minimalno 30 mm, pri porobetonu pa 50 mm. Za določitev dolžine pritrdila je potrebno upoštevati sidrno globino, lepilo ter debelino izolacije. Tako kot pri votli opeki tudi pri porobetonu priporočajo vrtanje brez vibracij, pri čemer se izvrtina z vrtalnim strojem izvrta pravokotno na izolacijsko ploščo.

Za pritrjevanje kamene volne priporočajo uporabo pritrdil PPV, za lamele pa pritrdilo PPV v kombinaciji s ploščico PPV Ø110, ki poveča pritrdilno površino. Za vgrajevanje ne potrebujemo orodja, ampak ga privijačimo s pomočjo vijačnega droga, ki je sestavni del orodja PPV. Med vgrajevanjem se pritrdilo s pomočjo ploščice ugrezne v izolacijo. V izvrtine je potrebno vstaviti le še pokrivni čep, s katerim se prepreči nastanek toplotnih mostov, površina izolacije pa je znova enovita in ravna.

Fotografije: arhiv GBC

Za cementno iverne plošče se pri površinskem pritrjevanju uporabljajo pritrdila PZV, sestavljena iz plastičnega tulca in vijaka. Za poglobljeno pritrjevanje priporočajo pritrjevanje s pomočjo PZV orodja. Pritrdila so pri površinskem sidranju za 30 mm daljša od pritrdil za poglobljeno pritrjevanje, obvezna pa je tudi uporaba čepov za preprečevanje toplotnih mostov.

Alič je še opozoril, da odpadni material pri avtomatskem poglabljanju nastaja samo v fazi vrtanja in ne v fazi pritrjevanja, kot to velja pri rezkanju izolacije. Tako na primer pri 10.000 vrtinah pri rezkanju izolacije EPS nastane za 2 do 3 m³ odpadnega materiala. Izvedba sidranja naj bi zato potekala na bolj sodoben način, ki manj obremenjuje okolje z odpadnim materialom.

Sanacija zunanjih in notranjih površin z izdelki proizvajalca JUB

Družba JUB je na srečanju v Slovenj Gradcu profesionalnim uporabnikom prikazala nove tehnike strojnega nanašanja barv in disperzijskih kitov ter postopke pri izvedbi dekorativnih zaključnih slojev, fasadnih in notranjih barv JUPOL, izravnalnih mas JUBOLIN ter barvanja lesenih in kovinskih površin z izdelki JUBIN. Na predstavitvi so prikazali tudi sistemski način sanacije fasadnih površin, na katerih so se zaradi krčenja pojavile statične razpoke širine od 0,3 do 1,5 mm, ki jih je mogoče sanirati s posebnimi univerzalnimi elastomernimi materiali. Uporaba premaza REVITAL Primer NG bo tako predstavljala rešitev za lasasto razpokane omete ter fine in grobe podlage, na kateri se izboljša oprijem ter z njim tudi vodoodbojnost, medtem ko bo pred obnovitvenim barvanjem premaz REVITAL Crack repair preplastil večje, do 1,5 mm široke razpoke. Postopki nanosa so enostavni, po sušenju, ki traja običajno do 12 ur, pa sledita še nanos REVITAL Primerja NG ter barvanje fasadne površine z eno izmed UV obstojnih in mikroarmiranih fasadnih barv, kot so Revitalcolor, Trendcolor, Nanocolor, Silicone color in Silicatecolor.

Kamenski je fasaderjem in slikopleskarjem kot vodja JUB Akademije predstavil posamezne izdelke, njihove lastnosti in prednosti, pa tudi pravilne pristope pri izvedbi strojnega nanašanja, praktične prikaze pa sta izvajala JUB-ov in demonstrator iz podjetja Wagner. Slednje je na trgu prepoznavno po svojih inovativnih in tehnološko visoko razvitih napravah za strojne nanose fasadnih ter notranjih zidnih barv, izravnalnih mas, premazov in dekorativnih zaključnih slojev. Te naprave ob uporabi membranskih črpalk in brizgalnih pištol s tehnologijo HEA ob pravilni nastavitvi tlaka in pršnih šob skrbijo za hitro in enakomerno nanašanje materialov. Tako so koroškim izvajalcem med drugim predstavili specifike nanašanja finih materialov, kot sta DECOR Acrylcolor in DECOR Glamour, ki sta namenjena dekorativni obdelavi notranjih površin, pa tudi strojno nanašanje materialov za les in kovino, kot so JUBIN Decor, osnovni antikorozijski premaz JUBIN Metal Primer in JUBIN Metal za obnovo železnih in barvastih kovin. Nanaša se jih z napravo, ki omogoča brizganje in nanašanje tudi drugih materialov, kot so fasadne barve. Sledil je še prikaz strojnega nanašanja izravnalne mase JUBOLIN P15 za fugiranje oz. bandažiranje mavčnokartonskih plošč, in nadaljnjo obdelavo plošč kvalitete Q3 do Q4. Kamenski je po predstavitvi izvajalcem dal tudi nekaj nasvetov glede časa sušenja posameznih uporabljenih materialov.

Fotografije: arhiv GBC

Sistemi za strojno nanašanje so priročni in uporabniku prijazni, stroški vzdrževanja so nizki, servisiranje pa razmeroma hitro.

Fotografije: arhiv GBC

Izjavi udeležencev:

Fasaderstvo Imer iz Šoštanja: ”Strojno nanašanje materialov je hitro in enostavno in nam bo zagotovo olajšalo delo, hkrati pa so predstavljeni materiali prijazni okolju in našemu zdravju. Naložba v novo stojno opremo je tako zagotovo smotrna, pridobiti moramo le še izkušnje, s takim načinom dela pa bodo zaradi naše hitrejše izvedbe zadovoljni tudi končni uporabniki.”

Svetovanje in zaključna dela v gradbeništvu- Radko Rogač s.p: ”Odzval sem se na povabilo družbe JUB k predstavitvi novih tehnik nanašanja barv in disperzijskih kitov. S predstavitvijo sem zelo zadovoljen, saj so nam prikazali novitete, ki so nam bile vsem zelo všeč, zlasti nanos disperzijskih kitov z Wagnerjevimi brizgalnimi pištolami, kar je novost, in upam, da ga bomo to tehniko v prihodnje s pridom uporabljali.”

Predstavitev kapilarno aktivne notranje izolacije Multipor

Miloš Kmetič iz družbe Xella porobeton je udeležencem podrobno predstavil izolacijo Multipor, s katero je mogoče reševati težave s kondenzacijo in razvojem plesni v notranjih prostorih. Izvedba notranje izolacije je sicer mogoča s parno zaporo ter brez nje, kar je odvisno od uporabljenega izolacijskega materiala.

Fotografije: arhiv GBC

Pri kapilarno aktivni izolaciji Multipor, ki ne potrebuje parne zapore, je pomembno, da sistem ostane čim bolj difuzijsko odprt, saj ima material sposobnost prevzemanja odvečne vlage iz prostora, na ta način pa uravnava mikroklimo ter z večjo površinsko temperaturo obodnih sten izboljšuje toplotno udobje v prostoru. Na hladni strani sicer pride do kondenzacije, ki pa jo izolacija s svojimi sistemskimi komponentami in lepili na apneni ali glineni osnovi sprejme nase in jo vrne nazaj v prostor. Pri sanacijah je potrebno najprej poskrbeti za poškodbe zidnih površin, sledi izvedba notranje izolacije, za preprečevanje nastanka morebitnih toplotnih mostov pa posebno pozornost zahtevata še pravilna izvedba tlaka in okenskih špalet.

Fotografije: arhiv GBC

Toplotno izolacijo Multipor lahko vgrajujejo tudi v notranjost objektov, ki niso ves čas ogrevani in se v njih pogosto pojavljajo težave z vlago. Med njimi so lahko bivanjski, pisarniški in počitniški objekti, kjer se uporabniki soočajo z nezadostno toplotno izolacijo, pa za prenovo ne pridobijo ustreznih soglasij, ter muzeji, cerkve in nekateri drugi objekti pod varstvom kulturne dediščine, pri katerih vgradnja izolacije z zunanje strani ni dovoljena. Sistem ni primeren za vgradnjo v objekte, ki so permanentno zasičeni z vlago, kot so na primer bazenski kompleksi, pri kletnih prostorih pa je predhodno potrebno obvezno rešiti še prezračevanje, s katerim se odvečna vlaga odvaja iz prostora.

Multipor je kot mineralna toplotna izolacija iz porobetona negorljiva in izdelana na okolju prijazen način. Prvenstveno jo vgrajujejo na fasade objektov različnih višin, kjer s svojimi lastnostmi ščitijo objekt pred mikroorganizmi, glivami in plesnijo, zaključni sloji pa so z njimi tudi trajnejši.

Fotografije: arhiv GBC
Predstavitev rezalnika za EPS plošče

Rok Korenčan iz podjetja Z&Z je fasaderjem predstavil novi rezalnik STORCH, ki omogoča rezanje in tanjšanje EPS plošč do višine 128 cm. Sestavljajo ga nosilna tračnica, rezalni lok z zgornjim in spodnjim nastavitvenim vijakom ter merilna skala. Naprava ProCut basic omogoča izvedbo različnih ravnih, prečnih, poševnih in kotnih rezov ter tudi globinski izrez stiropora. Napravo odlikuje tudi nizka teža in ugodna cena.

Fotografije: arhiv GBC

Prenesi .pdf celotnega prispevka.

Več informacij:

GBC Slovenija, dr. Iztok Kamenski,

  • E: iztok.kamenski@jub.si,
  • M: 041 716 845,

www.gbc-slovenia.si

Video posnetek
Galerija slik