Spletna delavnica v organizaciji Navigant in ENERGAP (EU projekt)

Iztok Kamenski Uncategorized @sl

V okviru EU projekta »Energy efficiency Watch 4#., katerega cilj je podpora oblikovalcem politik v EU pri izboljšanju izvajanja in pri sprejemanju instrumentov energetske učinkovitosti, sta Podjetje Navigant – A Guidehouse Company iz Berlina in Energetska agencija za Podravje, organizirala spletno delavnico. Le ta je potekala v obliki dialoga in razprave udeležencev o dejavnikih, ki omogočajo uspešno izvajanje ukrepov energetske učinkovitosti in povečujejo konkurenčnost podjetij.

Delavnice smo se udeležili tudi predstavniki Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo, GBC Slovenija, saj je področje energetske učinkovitosti pomemben dejavnik v gradnji in upravljanju objektov. Povod zanjo je bila ugotovitev, da mnoga orodja in primeri dobrih praks v več državah niso bila implementirana v prakso zaradi pomanjkanja politične volje v kombinaciji s socialnimi spori. Vključitev energetske učinkovitosti v »zgodbe« bodisi kot pozitiven ali negativen primer in prilagojene posamezni situaciji v deželi ali posamezni regiji je ključ v razumevanju in sprejemanju pomena energetske učinkovitosti. V diskusiji prvega dne smo udeleženci prevetrili predvsem obstoječe primere dobrih praks s katerimi vsakodnevno komuniciramo pomen energetske učinkovitosti na različnih področjih. Nekaj praks, ki smo jih udeleženci predstavili:

Drugi del delavnice pa je bil namenjen analizi stanja in zbiranju predlog za uvajanje orodij in poti komuniciranja pomembnosti zavedanja energetske učinkovitosti in orodij za obvladovanje le te. V zaključku zbrani predlogi bodo posredovani odločevalcem in Evropski komisiji.

Organizatorja dogodka