Poziv za vlogo kandidature za članstvo in delo v UO Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo – GBC Slovenia

Iztok Kamenski Uncategorized @sl

Spoštovani člani GBC Slovenija,

Najprej bi se rad zahvalil za izkazano zaupanje, s katerim ostajam predsednik združenja še en mandat.

Mandat je potekel tudi celotnemu UO, zato je za nemoteno delovanje združenja potrebno izvoliti tudi nove člane upravnega odbora.

Vsi člani Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo, GBC Slovenija, imajo pravico aktivnega sodelovanja v delu Združenja, tako v smeri doprinosa delovanja kot izrabe pravic in bonitet, ki jih združenje ponuja svojim članom.

Po Statutu o delovanja GBC Slovenija, le tega vodi in usmerja UPRAVNI ODBOR; ki mu predseduje predsednik UO, kot voljen kandidat  izmed vseh članov.

Glede na število članov, je bil na letošnjem Zboru članov predlagan in sprejet sklep, da se število članov UO zmanjša iz 7 do 11 članov na vsega 4 do 6 članov, kar je bolj smiselno in tudi lažje obvladljivo.

Po do sedaj  veljavnem Statutu združenja je bil določen tudi mandat v trajanju dve (2) leti. Glede na izkušnje je bilo predlagano, da se mandat UO in predsednika podaljša na 4 leta, kar je bilo na letošnjem zboru članov z večino tudi sprejeto, ostane pa v veljavi omejitev števila mandatov na vsega 3 zaporedne mandate za posameznega člana.  

Obe omenjeni spremembi bosta posredovani tudi na UE kot dopolnitev spremembe Statuta združenja, saj sta bili z večino tudi potrjeni na letnem zboru Združenja.

POZIVAMO VSE ZAINTERESIRANE ČLANE K AKTIVNEMU SODELOVANJU IN SOOBLIKOVANJU DELA ZDRUŽENJA.

V ta namen vas vabimo, da oddate svoje kandidature za članstvo v UO Združenja na priloženem obrazcu, na katerem vas vljudno prosimo, da v nekaj kratkih stavkih tudi orišete vaše usmeritve in vizijo delovanja kakor tudi možno področje, na katerem bi bil lahko vaš prispevek še posebej opazen. 

Kandidaturo vložite na priloženem obrazcu, ki ga do 12.6.2019 do 24.00 ure oddate na elektronski naslov : info@gbc-slovenia.si

Povezava na obrazec za članstvo v UO Združenja.

S spoštovanjem,

dr. Iztok Kamenski, predsednik združenja in UO