Nov kotiček za igro v naravi po načelih trajnostne gradnje

Iztok Kamenski Uncategorized @sl

GBC Slovenija, Slovensko združenje za trajnostno gradnjo, želi s svojimi prizadevanji za izgradnjo otroškega igrišča v Preddvoru povezati lokalno skupnost in vse udeležene seznaniti s pomenom trajnosti za našo prihodnost in z načini, kako zakonitosti trajnostne gradnje udejaniti v praksi. V skoraj več-dnevni delovni akciji, so na vrtu Stanovanjske skupine Črnava iz Preddvora, dijaki drugega letnika Srednje gradbene šole in Gimnazije Maribor ob strokovnem in zelo spodbudnem vodenju učitelja Čukurja postavili dva tri metrska in 60 cm visoka zidova iz naravnega kamna.

Igrišče v Preddvoru smo zasnovali kot primer trajnostne gradnje v praksi, da bi na ta način trajnostnost približali ljudem na nivoju lokalne skupnosti, dijakom in otrokom, ki tukaj živijo. Verjamemo namreč, da je najboljše učenje mogoče ravno s konkretno izvedbo neke naloge. Cilj trajnostne gradnje je, gledano v zelo široki perspektivi, kakovost. Trajnostni objekti so gospodarni (ekonomsko učinkoviti), okolju prijazni in zelo obzirni do rabe virov. Za svoje uporabnike so udobni in zdravi ter se optimalno vključujejo v socialno-kulturno okolje.

Trajnostne stavbe poleg tega dolgoročno ohranjajo svojo visoko vrednost za investitorje, lastnike in uporabnike. Izbira lokalnega materiala je ena od značilnosti trajnostne gradnje, saj je za transport porabljena minimalna količina energije. Prav tako se zmanjša tudi količina izpustov zaradi transporta in tako onesnaževanje okolja. Zaradi lokalnega izvora in naštetih posledic le-tega, so taki materiali najbolj funkcionalno in tudi oblikovno smiselni in na koncu najbolje delujejo v projektu in okolju, v katerega so bili postavljeni.

Tudi ekonomska vrednost projekta ni zanemarljiva, saj je bilo lokalno kamenje poceni in stroški kratkega prevoza nizki. Kamenje smo ročno nabrali v lokalnem kamnolomu. S tem smo zagotovili nabor kamenja pravilnih velikosti, da je bilo mogoče iz njega postaviti zidova. Vseeno pa so bili učitelj in dijaki postavljeni pred izziv, postaviti zidova iz kupa kamenja in betona, brez dodatne obdelave kamenja in brez dodatnih pripomočkov. Povezali so obstoječe znanje, ki so ga imeli z logiko povezovanja materialov in statike ter se ob tem veliko naučili in pridobili dragocene izkušnje.

Zidova sta zasnovana in sestavljena iz dveh vrst kamenja, povezanega z betonom in armaturno mrežo, postavljeno med njiju. Beton, kot vezivo, vse skupaj poveže v stabilno celoto. Nalogo so opravili odlično, kar me navdaja s prepričanjem, da bodo odrasli v kvalitetne mojstre, ki jih naša dežela resnično potrebuje. Podoba zidov je zanimiva, groba, naravna in kot taka prijetna za oko ter v skladu z zasnovo projekta. Zidova sta pripravljena na nadaljnjo akcijo postavitve ostrešja, kar je druga faza in je načrtovana za izvedbo v naslednjih mesecih ob aktivni vključitvi lokalnega podjetja Jelovica. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem, ki so pripomogli k izvedbi te faze igrišča:

 • Francu Robleku, lastniku lokalnega kamnoloma, ki nam je podaril kamenje
 • Občini Preddvor in županu Roku Robleku, ki je poskrbel za koordinacijo med deležniki in ročno zmetal najtežje kamne na prikolico
 • Podjetju Begrad iz Kranja, ki je podarilo že pripravljen beton.
 • Podjetje Top Dom iz Žabnice je darovalo sredstva za nakup gugalnic za poznejšo fazo v izgradnji igrišča.
 • Josipu Ekarju, domačinu, ki je poskrbel za izkop za temelje zidov ter prevoz kamenja iz kamnoloma do lokacije igrišča.
 • Akcija je navdihujoča in je zanimala tudi oddajo Infodrom RTV Ljubljana, ki so dela posneli in se pogovorili z
  dijaki/zidarji in otroci iz Stanovanjske skupine Črnava, da bi otrokom širom Slovenije povedali njihovo
  zgodbo, tisto širšo, življenjsko in tisto manjšo, o želji po gugalnicah, hišici in toboganu. Hvala snemalni ekipi za obisk in čudovito oddajo.
 • Fantom Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor in učitelju Boštjanu Čukurju še enkrat kapo dol!
 • Zahvala gre tudi ravnateljici Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor, Alenki Amborž Jurgec, ki je vedno pripravljena pomagati. Takoj je bila za akcijo in jo je podpirala z vsem, kar je premogla.
 • Tudi vzgojiteljice s Stanovanjske skupine Črnava so se odrezale s skrbjo za hrano in pijačo delovne brigade ter izredno učinkovitim zbiranjem donatorskih sredstev.
 • Zahvala tudi sosednji gostilni in piceriji Urša, katere slastne pice so se po delovnem dnevu silno prilegle.
 • Hvala tudi gostilni Cantina Maria za kosilo.
 • Naša Gaja Naja Rojec je cel dogodek, kot tudi vse prej, temeljito dokumentirala in bo ob zaključku projekta iz zbranega gradiva pripravila prispevek, za spomin na vse težke in lepe trenutke pa tudi kot spodbudo za nove podobne akcije.

Pri Slovenskem združenju za trajnostno gradnjo upamo, da smo se dijakom in profesorju vsaj malo oddolžili za kvalitetno opravljeno delo in izkazano dobro voljo, z nastanitvijo v Preddvoru in priložnostjo za izlet na Gorenjsko ter druženje s prijatelji. Glede na pogovore z vsemi udeleženimi lahko rečem, da se zelo veselimo naslednje delovne akcije, v kateri bosta glavno vlogo prevzela lokalno podjetje Jelovica iz Preddvora, ki bo preskrbelo les za ostrešje hišice in ogrodje za gugalnici ter podjetje Jub, ki nam bo podarilo okolju prijazno barvo za zaščito tega lesa pred vremenskimi vplivi. Igrišče nameravamo urediti do jeseni, da ga bodo otroci lahko uporabljali ob začetku naslednjega šolskega leta.

Janja Sodnik, GBC Slovenija FOTO: osebni arhiv

Galerija slik