Napovednik – Trajnostni pristop k projektiranju potresno obstojnih zidanih stavb

Iztok Kamenski Uncategorized @sl

21. april 2022, strokovno izobraževanje v prostorih ZAG (5. nad.), Dimičeva 12, Ljubljana

V Ljubljani, 4. aprila 2022: Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija bo v sodelovanju z družbo Wienerberger Slovenija v četrtek, 21. aprila, organiziralo strokovno srečanje, katerega osrednja tema bo projektiranje potresno obstojnih zidanih stavb. Ker imamo v Sloveniji velik delež starejših stavb, ki so v celoti ali delno potresno ogrožene, jim bo treba za izboljšanje protipotresnega stanja skladno z aktualnimi predpisi in priporočili stroke zagotoviti ustrezno nosilnost, stabilnost in potresno odpornost. Z zmanjšanjem potresnega tveganja se bo povečevala varnost stavbnega fonda in z njim tudi varnost uporabnikov stavb.

Čeprav veliko sredstev vlagamo v energetsko prenovo, bo moral gradbeni sektor za večjo potresno odpornost in za varovanje zdravja in življenja ljudi odslej več pozornosti posvetiti prav konstrukcijski odpornosti stavb.

Na podlagi seizmičnih analiz bo treba povečati delež stavb s celostno prenovo ter zanje zagotoviti vire financiranja. Posegi bodo morali biti prilagojeni konstrukcijski zasnovi, načinu gradnje in uporabljenim materialom zidanih stavb.

Za trajnostni pristop velja, da utrjevanje konstrukcije in sočasna celovita in kakovostna sanacija hkrati upoštevata vse zahteve, povezane z izboljšanjem bivalnega ugodja v stavbi ter učinkovite rabe energije. Pri tem je pomembno, da mora biti vsak konstrukcijski ukrep celovito in kakovostno zasnovan in tehnološko ustrezno izveden. Reševanje te problematike zato naslavlja tudi ustrezno usposobljenost projektantov in izvajalcev protipotresne utrditve stavb, hkrati pa bo treba z novimi usmeritvami seznaniti tudi investitorje, upravljavce in vzdrževalce objektov.

Predavanja bodo prispevali predstavniki ZAG, strokovnjaki z raziskovalnega inštituta InnoRennew CoE & Univerze na Primorskem, Univerze v Splitu ter družb Wienerberger, Knauf Insulation in Greening.

Izobraževanje bo potekalo v prostorih ZAG na Dimičevi 12 v Ljubljani, projektantom in arhitektom iz vrst IZS in ZAPS pa bosta zbornici za strokovno izpopolnjevanje dodelili kreditne točke.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest na: POVEZAVI

Vljudno vabljeni k udeležbi!