Na Eko skladu spodbude za reševanje energetske revščine

lukapeteh Uncategorized @sl

V petek, 3. 7. 2020, je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil javni poziv za dodeljevanje spodbud socialno šibkim občanom za investicije v energetsko obnovo njihovih stavb.

Javni poziv predstavlja pilotni poziv v okviru programa »Subvencioniranje ukrepov URE v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki za reševanje energetske revščine – Program ZERO500«, ki se financira iz sredstev evropskega Kohezijskega sklada, in se bo izvajal do leta 2023.

Program ZERO500 je namenjen gospodinjstvom z nizkimi prihodki, ki se soočajo z energetsko revščino. Eko sklad bo na podlagi javnega poziva dodelil upravičenim vlagateljem nepovratno finančno spodbudo za izvedbo investicij v ukrepe učinkovite rabe energije. Tem gospodinjstvom se bo izboljšal socialni status, saj jim bodo energetske prenove prinesle dejanske prihranke pri njihovih stroških; zmanjšala se bo poraba energentov in električne energije, ki za gospodinjstva z nizkimi prihodki predstavlja velik odstotek vseh življenjskih stroškov. Nezanemarljiv je tudi vidik izboljšave bivanjskih pogojev (vlaga, plesen), kar lahko pozitivno vpliva tako na zdravstveno kot psihično stanje članov gospodinjstva.

Več si preberite tukaj.