Levels – orodje za izgradnjo trajnostnega okolja v Evropi

Iztok Kamenski Uncategorized @sl

Evropska komisija je izoblikovala dokument, ki opredeljuje ključne dèležnike v gradbenem sektorju in njihovo stališče do graditve trajnostnega evropskega prostora. Oblikovala je orodje s katerim bi lahko dosegli ključne evropske gospodarske, ekonomske in socialne cilje S podpisom Pariškega sporazuma smo se zavezali za podnebno nevtralno Evropo do leta 2050. Trenutno stanje ne dovoljuje več odlašanja, zato je od besed potrebno preiti k dejanjem.

Evropske zgradbe porabijo 40% celotne proizvedene energije in so »odgovorne« za 36% emisij CO 2 . Emisije CO 2 ne moremo obravnavati samo med obratovanjem stavb, pač pa je potrebno pri tem upoštevati celoten proces od proizvodnje materialov, izgradnje, obratovanje in tudi razgradnjo po končani uporabi. Obravnava mora biti celostna zato vključimo tudi tako imenovani »utelešeni CO 2 « v oceno vpliva.
Za doseganje ciljev Pariškega sporazuma je potrebno odločno vodstvo. Nova predsednica Evropske komisije, Ursula Von Der Leyen je začrtala ambiciozen podnebni program za Evropo, ki pa brez močne podpore ne bo mogel biti uresničen. Na vseh državah je, da oblikujejo tudi nacionalno strategijo doseganja dogovorjenih ciljev in jo uresničujejo.

Orodje Levels daje temeljni okvir skupnih evropskih kazalnikov, ki ponujajo pregleden in usklajen okvir merjenja in poročanja o trajnostni učinkovitosti stavb skozi celoten življenjski cikel. Je katalizator za preoblikovanje trga, ki ponuja vsem v Evropi „skupni jezik“ trajnosti in je povezan s splošnimi cilji evropske politike.

Orodje vključuje šest področij: emisija toplogrednih plinov, učinkovita izraba virov, učinkovita uporaba vode, zdravje in udobje za uporabnike, odpornost na podnebne spremembe ter stroške in vrednost grajene infrastrukture. Ustrezno obravnavanje teh kazalnikov bo stanovalcem, vlagateljem in lastnikom zagotovilo jasne ugodnosti, kot so nižji stroški in bolj zdravo bivalno in delovno okolje.

Od začetka oblikovanja kazalnikov do septembra 2018 se je v testiranje vključilo več kot 120 projektov. Čeprav še vedno traja, se že kažejo pozitivni učinki. Z minimalnimi prilagoditvami na lokalno okolje je Levels lahko osnova za gradnjo prihodnjega okolja.

Več o tem lahko preberete v priloženem dokumentu.