Krožno gospodarstvo – Akcijski načrt

Iztok Kamenski Uncategorized @sl

Vir naslovne slike: https://community.materialtrader.com/what-is-a-circular-economy-and-why-do-we-need-it/

»Imamo le eno zemljo, a ob nespremenjenem trendu potrošnje, bi do leta 2050 potrebovali za zadovoljitev naših potreb kar tri«. S tako slikovitim opisom, ki ga lahko razumemo prav vsi, se začne nagovor v dokumentu Akcijski načrt za krožno gospodarstvo v sklopu zelenega dogovora.

Po projekcijah sedanjih trendov, naj bi se naša potrošnja (biomasa, fosilna goriva…) do leta 2040 podvojila, med tem ko bi se količina odpadkov do leta 2050 povečala kar za 70%. Za preprečitev črnega scenarija je Evropska komisija pripravila Zeleni dogovor, kjer navaja potrebne ukrepe in časovni okvir izvedbe, kar pa bomo dosegli le v primeru, da se osamljeni primeri trajnostnega gospodarjenja spremenijo v vodilno strujo.

Da bi uresničili akcijski načrt zelenega dogovora in postali podnebno nevtralni kontinent do leta 2050 mora EU pospešiti prehod k regenerativnemu delovanju, ki planetu povrne več kot porabi, skrbi za ohranjanje virov in porabo znotraj razpoložljivega, zato si je potrebno prizadevati za zmanjšanje odtisa in podvojiti krožno porabo materiala. Ta postopni, a nepovratni prehod v trajnostni gospodarski sistem, je nepogrešljiv del nove industrijske strategije EU. Študija tudi nakazuje, da bi s prehodom v krožno gospodarstvo do leta 2030 povečali BDP za pol odstotne točke in ustvarili 700.000 novih delovnih mest. S prehodom na krožno gospodarstvo bi pridobila tudi podjetja, saj bi bila manj odvisna od nihanja cen na trgu in bi z izrabo (ponovno uporabo) materiala lahko prihranila veliko sredstev in s tem povečala dobičkonosnost. Pomemben podatek je tudi, da bi z uvedbo krožnega gospodarstva Evropa znatno zmanjšala svojo odvisnost od zunanjih dobaviteljev osnovne surovine. Prebivalcem pa bi krožno gospodarjenje zagotovilo kakovostne, funkcionalne in varne izdelke, ki so zasnovani za ponovno uporabo, popravilo in recikliranje, pa tudi nove storitve in digitalne rešitve, ki prinašajo nova delovna mesta in kakovostno življenje.

Ta akcijski načrt krožnega gospodarstva določa v prihodnost usmerjen program za čistejšo in konkurenčnejšo Evropo v sodelovanju z gospodarskimi akterji, družbenimi organizacijami in potrošniki oziroma prebivalci.

Več si preberite tukaj -> Akcijski plan.