JUB s svojimi sistemskimi rešitvami partner projekta Dom4h

Iztok Kamenski Uncategorized @sl

Družba JUB skupaj z Marlesom in drugimi prepoznavnimi slovenskimi podjetji sodeluje v projektu Dom24h, s katerim želijo skozi strateško partnerstvo javnosti predstaviti rešitev z modernim konceptom našega bivanja v domovih, ki jih uporabljamo 24 ur na dan. Gre za inovativen pristop in prikaz modela pametnega in trajnostnega doma prihodnosti, v katerem sta ob zagotavljanju čim večjega bivalnega ugodja v ospredju kakovost bivanja in zdravje uporabnikov.

Pametni dom prihodnosti tako naslavlja nabor vrste tehnoloških rešitev trajnostne in energetsko varčne gradnje za sodobne bivalne in delovne prostore z uporabo trajnostnih, okolju in zdravju prijaznih gradbenih materialov. Koncept pametnih stavb tako sloni na gradnji ničenergijskih hiš, v katere so vgrajeni visoko izolativni materiali, poskrbljeno je za rabo obnovljivih virov energije, za toplotno in zvočno ugodje, kakovost notranjega zraka ter nadzor prezračevanja objekta.

Zasnova pametnih objektov za izboljšanje dobrega počutja in vzpostavitve zdravega bivalnega okolja vključuje tudi uporabo izdelkov za interier, kot so barve in premazi, ki s svojimi lastnostmi vplivajo na uravnavanje zračne vlage in vzpostavitev optimalnih klimatskih razmer v prostorih. JUB kot vodilni proizvajalec notranjih barv in izravnalnih mas s svojimi izdelki ponuja sistemske rešitve za obdelavo notranjih površin, s katerimi dosega večjo učinkovitost oddajanja in sprejemanja vodne pare iz zraka. Poleg tega za zaščito zunanjih površin, z naprednimi materiali, razvija tudi zaključne sloje z novimi funkcionalnostmi, s katerimi sovpada koncept pametnih stavb in globalni trendi v gradbeništvu.