Izobraževanje: ENERGIJSKO UČINKOVITI OVOJI STAVB

Iztok Kamenski Uncategorized @sl

Posvet za arhitekte, projektante in investitorje.

Četrtega decembra smo GBC Slovenija organizirali še zadnje strokovno srečanje za arhitekte, projektante in druge strokovnjake v letu 2019, ki delujejo na področju gradbeništva. Projekt: Energijsko učinkoviti ovoji stavb, ki sta ga podprla EKO sklad in MOP, v okviru katerega izvajamo različne praktične delavnice in strokovna izobraževanja, je še vedno (ali pa vse bolj) zanimiva tema. K stalnemu izobraževanju nas silijo tudi vedno nove tehnologije, produkti, sistemi, dognanja in ne nazadnje tudi naša lastna radovednost in želja, da bi lahko naredili še bolje, okoljsko še bolj sprejemljivo in ekonomsko učinkovito. 98 udeležencev je do zadnjega kotička napolnilo dvorano, v kateri so se odvila različna strokovna predavanja, ki so zaokrožila smiselno celoto obravnavane teme. Predsednik uprave gostitelja g. Sašo Kokalj nam je izrekel besede dobrodošlice in po nekaj uvodnih besedah predsednika Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo je beseda tekla le še o strokovnih temah.

Polna dvorana na dogodku.

Dr. Iztok Kamenski se je s svojim predavanjem dotaknil teme, ki nas najbolj zanima in sicer, kako učinkovit bo ovoj stavbe tako z vidika energije kot ekonomike. Pomembna dejavnika, ne pa tudi edina, ki naj bi vplivala na naše odločitve izbire sistema in izvedbe investicije. Vse bolj nas zanima tudi trajnostni vidik. Smernice (Levels), ki jih vezano na to področje pripravlja Evropska komisija so uporabno orodje. Trenutno še neobvezne, a pričakuje se, da bodo v nekaj letih implementacija obvezujoča za vse članice EU. V trendu bolj zavednih niso le trajnostni materiali in rešitve pač pa tudi trendovske barve zaključnih slojev fasad. Govorimo o temnih odtenkih barv, ki morda na oko všečne vendarle skrivajo nekaj pasti, na katere je dobro biti pozoren. Dr. Žiga Nose ni le predstavil teh pasti, ampak podal kar nekaj možnih rešitev kako se jim izogniti, če le se pravočasno odločimo za barvni odtenek. Pravo olajšanje za mnoge, ki se temnemu odtenku fasade ne želijo odreči.

Predavanje; dr. Iztok Kamenski

Poseben pristop v planiranju in izvedbi zahtevajo tudi objekti, ki so pod spomeniškim varstvom. Sklepanje kompromisov je tu nujno potrebno, ko želimo ohraniti določene značilnosti posamezne zgradbe, vendar pa se nujni posodobitvi in energetski sanaciji ne moremo izogniti. Tudi o tem je spregovoril dr. Iztok Kamenski in zelo nazorno predstavil svoje izkušnje in primere, ki jih je pri svojem delu spoznal. Več njih bi lahko uvrstili v rubriko »saj ni res, pa je«. Veliko znanja in izkušenj je potrebnih, da se najdejo rešitve s katerimi izboljšamo energijsko bilanco in bivanjsko udobje in hkrati ohranimo lep izgled starih stavb. O tej težavi in možnih rešitvah je v nadaljevanju spregovoril Miloš Kmetič, ko je predstavil različne sisteme in izvedbe notranjih izolacij. Kadar ne smemo poseči v sam fasadni ovoj, so rešitve z izolacijo na notranji strani zelo dobrodošle. A potreben je strokovni pristop, pravilno načrtovanje in natančna izvedba, da ne bi stanja poslabšali in povzročili še več težav. Velika moderna okna in vrata, cele steklene stene, v želji po več sonca in svetlobe v našem bivalnem ali delovnem prostoru so odlična rešitev. Zaplete pa se tako pri energetski sliki kot pri izvedbi. Tudi majhni detajli imajo velik vpliv in če so le-ti izvedeni napačno, je ta vpliv na koncu žal negativen. Na to nas je opozoril Peter Bandelj in ob tem navedel vrsto možnih rešitev, ki jih je potrebno upoštevati in predvideti pri projektiranju in seveda tudi izvedbi.

Okoljsko vrednotenje gradbenih proizvodov.

Kot se mora obleka prilegati telesu, da pomaga ohranjati toploto, je pomembno, da tudi fasadni ovoj ni prva tarča močnejšega vetra. Kako torej na pravilen način izvesti pritrditev in utrditev te pritrditve, nam je nazorno prikazal Miha Alič, s prikazom pravilne uporabe sider in različnih sistemov sidranja. V strnjeni gradnji in velikih stavbah, so strehe objektov pogosto ravne. Površino, ki jo pridobimo na vrhu stavbe, lahko ozelenimo in tako vrnemo naravi tisti del, ki smo ji ga s pozidavo odvzeli. Površine je mogoče tudi drugače izkoristiti, na primer kot pohodne terase in jih tako spremeniti v prostor za druženje. V iskanju možne alternativne uporabe teh površin ne smemo pozabiti, da gre za streho, katere prva naloga je, da nas varuje pred dežjem in ostalimi vremenskimi vplivi, torej mora v prvi vrsti dobro tesniti, za kar je pomembna pravilna in natančna izvedba, je poudaril Domen Ivanjšek. Želimo si dobre stavbe, hitro in enostavno zgrajene, energetsko učinkovite, a še vedno lepega izgleda, morda malo drugačnega. Kar nekaj teh rešitev nam je nanizala v svojem prispevku Irena Hošpel in ob tem predstavila tudi kombinirane in nadgrajene materiale primerne za sodobno gradnjo. Le kdo bi si ne želel več funkcij in se tem rešitev izzivov v enem elementu. Ne samo misel na izgled in funkcionalnost, voditi nas mora tudi misel na okoljsko učinkovitost pri uporabi določenega gradbenega materiala, nas je v svojem predavanju opozorila dr. Sabina Jordan. Zgradba v kateri delamo in bivamo ne vpliva na okolje samo v svoji končni obliki in uporabi, pri oceni je nujno upoštevati vse vidike in vse faze od pridobivanja in proizvodnje gradbenega material, transporta, izgradnje, uporabe celotno življenjsko obdobje in končno tudi razgradnjo stavbe po zaključku uporabe. Torej pristop naj bo trajnosten. In trajnostna zgradba se začne z načrtovanjem, kjer se dejavniki, ki na to vplivajo upoštevajo že »na papirju«, nam je za zaključek druženja svojo misel in izkušnjo predal mag. Primož Praper in nam slikovito prikazal ne malo prigod iz svojih praktičnih izkušenj. Več projektov, ki so jih že izvedli upoštevajoč certifikacijski sistem trajnosti zgradb DGNB, mu je prineslo že veliko izkušenj, ki jih je radodarno in pogosto na humoren način delil z udeleženci in tako popestril zadnje predavanje.

Odzivi udeležencev so bili pozitivni saj je načrtovanje stavb zahtevno delo, ki zahteva multidisciplinaren tim in pristop in prav je, da imajo vsi načrtovalci vsaj osnovna znanja z vseh pomembnih področij. Verjamemo, da so udeleženci dobili marsikatero koristno informacijo in odgovor na svoje vprašanje, ki jim bo v pomoč pri nadaljnjem delu. In prav to je bil naš cilj, namen in poslanstvo GBC Slovenija.

Hvala vsem predavateljem podpornikom in udeležencem za sodelovanje.

Galerija slik