Happen novičnik o celoviti prenovi stavb

lukapeteh Uncategorized @sl

Z veseljem vas obveščamo, da bo v okviru projekta HAPPEN izšel četrtletni HAPPEN NOVIČNIK, ki vas bo seznanil z novostmi na področju celovite prenove stavb v mediteranskem območju.

Ali želite prejemati HAPPEN NOVIČNIK oz. HAPPEN NEWS?

Vabljeni, da se naročite na seznam prejemnikov HAPPEN NOVIČNIKA preko e-pošte: http://eepurl.com/g46tKH

Z vašimi podatki bomo ravnali v skladu z GDPR.

HAPPEN (Holistic AProach and Platform for the deep renovation of the med residential built Environment) je projekt iz programa Obzorje 2020, sofinanciran s strani EU, ki razvija in uvaja MedZEB pristop: prilagojena, celostna, pregledna in prilagodljiva strategija za pospeševanje uveljavitve na trgu celovitih energetskih prenov stavb (več)stanovanjskega sektorja na območju Sredozemlja.

Projekt HAPPEN izvaja konzorcij 13 partnerjev iz Italije, Španije, Francije, Grčije, Cipra, Hrvaške in Slovenije (Gradbeni inštitut ZRMK – www.gi-zrmk.si). V konzorciju so povezane univerze in raziskovalni inštituti ter energetske oz. okoljske agencije in skladi.

Obiščite našo spletno stran www.medzeb-happen.eu in nam sledite na socialnih omrežjih:

Več o razogljičenju stavbnega fonda, zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in hitrejšemu prehodu v nizkoogljično družbo in drugih ukrepih je na voljo tudi na spletni platformi http://www.trajnostnagradnja.si, ki nastaja v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si) v koordinaciji ministrstva za okolje in prostor.