Green Building Council (GBC) Slovenija strokovno srečanje v Izoli

lukapeteh Uncategorized @sl

V mesecu juniju 2022 sta raziskovalni inštitut InnoRenew CoE ter članica združenja za trajnostno gradnjo GBC Slovenija, Univerza na Primorskem, gostila GBC strokovno srečanje z naslovom »Trajnostna gradnja z uporabo lesa in samooskrbnost: Demonstracija restorativnega grajenega okolja«.

Združenje GBC Slovenija želi z svojimi prizadevanji in delom prispevati k razvoju na področjih trajnostne gradnje, trajnostnega razvoja ter upravljanja nepremičnin z iskanjem in nakazovanjem poti in rešitev za vzpodbujanje in nastajanje objektov in stavb, urejenih v skladu z kriteriji trajnostnega razvoja.

Eden najboljših načinov za dosego tega cilja je vzpostavljanje dialoga med raziskovalno – izobraževalno in gospodarsko sfero, saj je prenos znanja in komunikacija med vsemi dejavniki interdisciplinirnega procesa nastajanja stavb in ostale grajene infrastrukture sta ključna pri doseganju visokih ciljev trajnostne gradnje.

Temu primerno je bil obarvano tudi strokovno srečanje v centru odličnosti InnoRenew CoE, neodvisnem raziskovalnem inštitutu, ustanovljenem leta 2017, zasnovanem in zgrajenem po principih restorativnega okoljskega in ergonomskega oblikovanja (angl. »REED«). InnoRenew CoE se ukvarja z raziskovanjem obnovljivih materialov in trajnostne gradnje ter vpeljavo znanstvenih dognanj v industrijsko prakso, kar je bila tudi rdeča nit strokovnega srečanja.

Po uvodnem nagovoru predsednika združenja GBC Slovenija, dr. Iztoka Kamenskega, so sledile predstavitve predstavnikov industrije ter raziskovalno-akademske sfere. Janez Mejavšek iz podjetja Penetron d.o.o. je predstavil kristalizacijske tehnologije v vlogi temeljenja za lesene konstrukcije. Proces kristalizacije trajno zmanjšuje vodoprepustnost betona, ob tem pa omogoča povečano sposobnost avtogenega celjenja betona razpok do širine 0,5 mm.

Kristalizacijski materiali se lahko uporabljajo kot premazi, sanacijske malte ali kot dodatki svežemu betonu in nabrekajočih trakovih, ki se uporabljajo za tesnjenje stikov, prekinitev betoniranj ali preboje. Doktorski študent Dean Lipovac iz InnoRenew CoE ter Univerze na Primorskem je predstavil vpliv grajenega okolja na ljudi, s poudarkom na vlogi lesa. Izpostavil je vpliv narave in naravnih elementov na počutje in zdravje ljudi.

V grajenem okolju te elemente med drugim lahko približamo s pogledom na naravo, fotografijami in slikami, ki vključujejo elemente narave, naravno svetlobo ter rastlinami v prostorih. Pri tem prisotnost lesa v grajenem okolju lahko pozitivno vpliva na počutje ter zdravje uporabnikov na področjih uravnavanja vlage, antibakterijskih učinkov, hlapnih organskih spojin ter zaznavanju lesa (vonj, otip, videz).

V okviru predstavitve »Kako doseči harmonijo barv v prostoru« je Simona Sojar iz podjetja JUB d.o.o. predstavila program kakovostnih premazov za les ter izpostavila pomen izbora barv, s katerimi si je mogoče ustvariti popolno barvno harmonijo v prostoru. Izpostavljen je bil vpliv barv na ugodje bivanja ter optimalen izbor barv glede na kontekst, velikost prostora, svetlobe ter psihološkega učinka odtenkov.

Predstavljene so bile tudi rešitve barv za naravno uravnavanj vlage v notranjih prostorih, notranji premazi za reševanje preobčutljivosti in alergij ter notranje barve, ki nase vežejo zdravju škodljiv formaldehid. V okviru prezentacije je bila v sodelovanju z raziskovalci iz InnoRenew CoE izvedena tudi demonstracija merjenja fiziološkega odziva osebe med interakcijo z različnimi barvnimi niansami. V sklopu naslednje predstavitve sta dr. Nejc Šarabon in Jure Žitnik iz InnoRenew CoE in Univerze na Primorskem naslovila tematiko razvoja in merjenja optimalne ergonomičnosti pohištva, v okviru katere je bila prikazana tudi demonstracija primerov različne stopnje ergonomičnosti stolov in miz.

V okviru raziskovalnega dela na tem področju so raziskovalci uspešno patentirali več rešitev optimalnega ergonomičnega pohištva, sedaj pa iščejo industrijske partnerje za predstavitev teh rešitev na trgu. Sledila je prezentacija novo pridobljenega ERC raziskovalnega projekta »Zaščita materiala in koncept ARCHI-SKIN – samo ozdravljivi živi premazi« dr. Anne Sandak iz InnoRenew CoE ter Univerze na Primorskem.

Projekt ARCHI-SKIN je namenjen razvoju zaščitnega biotskega premaza, izdelanega iz inženirsko izdelanih živih materialov. Temeljna ideja je razviti bioaktivni zaščitni premazni sistem, ki deluje v harmoniji z naravo in izkorišča sinergijo živih glivnih celic, naravnih sestavin in bioinspiriranih konceptov za oblikovanje materialov. Dr. Sandak in njena ekipa bodo razvili samoozdravljiv biofilm, ki med drugim ščiti površine biomaterialov, betona, plastike in kovin. Anamari Hostnik ter Darja Zore iz podjetja JUB d.o.o. sta predstavili okolju in uporabniku prijazne premaze za les.

V okviru svojega predavanja sta izpostavili pomen premazov, ki ščitijo les pred mehanskimi obremenitvami ter pred posledicami vremenskih vplivov, kot so UV žarki, sončna svetloba in vlaga. S premazi les je možna zaščita tudi pred biološkimi škodljivci, kot so glive, bakterije, plesni ter insekti. Lesu s premazi hkrati vračamo estetski videz, z dekorativnim barvanjem prikrijemo napake ali pa z njimi zaščitimo les slabše kakovosti in mu tako podaljšamo njegovo življenjsko dobo.

Ob koncu srečanja je dr. Iztok Šušteršič iz InnoRenew CoE in Univerze na Primorskem predstavil gradnjo objekta InnoRenew CoE ter vodil ogled objekta ter laboratorijev. Informacije o preteklih ter prihajajočih rednih strokovnih dogodkih v okviru združenja GBC Slovenia so objavljeni na spletni strani združenja (https://gbc-slovenia.si/).

Člani IZS ter ZAPS z udeležbo na GBC strokovnih srečanjih lahko pridobijo kreditne točke v okviru stalnega poklicnega usposabljanja.

Pripravil: dr. Igor Gavrić, InnoRenew CoE in Univerza na Primorskem