Gradbeniada z dodano noto ozaveščanja o pomenu trajnosti in ohranjanja biotske raznovrstnosti v grajenem okolju

Enes Gutic Uncategorized @sl

V Slovenskem združenju za trajnostno gradnjo, GBC Slovenija, želimo razširiti vsebino dogodka Gradbeniade, ki bo
letos potekala 17. aprila, v organizaciji Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor, z istočasnim vzporednim
dogodkom. Namen Gradbeniade je, poleg tekmovanja v ročnih spretnostih in druženja, tudi spodbuditi
mladostnike, da bi se pogosteje odločali za deficitarne poklice na področju gradbeništva, saj je težava zaradi
pomanjkanja kadra vse bolj pereča.

Poleg udejstvovanja v tehničnih znanjih in športnih igrah, se bodo letos vse slovenske srednje gradbene šole in
gostje iz srednjih šol iz sosednje Avstrije in Italije, pomerili tudi v izdelovanju slovenskega grba v tehniki izdelave
mozaika.

GBC Slovenija, kot sodelujoči pri organizaciji želimo dogodek zasnovati širše in mu dodati trajnostno noto.
Odločili smo se za področje ohranjanja biotske raznovrstnosti z izdelovanjem hotelov za žuželke, katerim smo z
grajenim okoljem omejili naravni življenjski prostor.

Dogodek bomo razširili tudi v smislu sodelujočih, saj bodo, poleg učencev srednjih gradbenih šol iz cele Slovenije in
gostov. dijakov iz Italije in Avstrije, sodelovali tudi otroci osnovne šole Prežihov Voranc iz Maribora in
predstavniki podjetij in inštitucij, ki so ta dogodek podprli.

Izdelovali bomo dve obliki bivališč za žuželke, ki ju je, pod okriljem Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo,
zasnovala arhitektka Janja Sodnik.

  1. Ena oblika je izdelek iz masivnega lesa v obliki čebelice, z navrtanimi, primerno velikimi (od 5 do 12mm) in
    globokimi (cca. 20 cm) luknjami za žuželke, ki se pritrdi na del objekta ali bližnje drevo, če je le mogoče,
    zaščiteno pred dežjem (tip 1).

Kot primer:

Vir: https://www.selbst.de/bienenhotel- 37004.html?utm_campaign=pinterestboardwohnidee&utm_source=pinterest&utm_medium=social&image=0
Primer »hotelčka« v obliki čebelice (tip 1), izdelanega iz masivnega hrastovega lesa z navrtanimi luknjicami kot
bivališči za žuželke. Na dogodku Gradbeniade bodo otroci OŠ Prežihov Vornac iz Maribora, ob pomoči dijakov
srednjih gradbenih šol, barvali krilca s pisanimi barvami, dijaki pa bodo navrtali luknjice za žuželke.

Druga oblika »hotelčka« (tip 2) je prav tako izdelek iz masivnega lesa, v tem primeru obdelanega starega hrastovega
trama, ki ga ponovno uporabimo, v kombinaciji z ozelenjeno streho, podobno kot kažejo spodnji primeri:

Vir: https://www.naturgartenfreude.de/wildbienen/nisthilfen/schautafeln/
Primer »hotelčkov« iz starih hrastovih tramov (tip 2).
vir: https://www.naturgartenfreude.de/wildbienen/nisthilfen/schautafeln/
Primer »hotelčkov« iz starih hrastovih tramov (tip 2).

https://www.telegraph.co.uk/gardening/how-to-grow/how-to-attract-bees-to-your-garden/
Primer »hotelčka« z ozelenjeno streho (tip 2).
Skica zasnove »hotelčka« z ozelenjeno streho (tip 2). Na Gradbeniadi bodo udeleženci sadili rastline na streho
»hotelčka« in vrtali luknje za žuželke.
Predvidena je izdelava vsaj desetih hotelčkov, ki jih bomo po dogodku postavili po različnih točkah mesta Maribor in
tako preskrbeli dom žuželkam. Pozivamo vas, da se tudi vi lotite navdihujočega projekta, kot je izdelava »hotelčka«
za žuželke za voj vrt, balkon ali zelenico pred blokom.