GBC Slovenija – Poziv s predlogi

lukapeteh Uncategorized @sl

GBC Slovenija, je na Podnebni sklad, ki deluje v okviru MOP poslal poziv s predlogi prerazporeditve sredstev namenjenih za sofinanciranje projektov po posameznih ukrepih.
Pismo objavljamo v celoti: Ogled pisma.