GBC Slovenija na 30 posvetu Zbornice za poslovanje z nepremičninami

Enes Gutic Uncategorized @sl

Na letošnjem že 30. posvetu GZS-ZPN je s svojim prispevkom sodelovalo tudi Slovensko združenje za trajnostno gradnjo, GBC Slovenija.

Velik del plenarnega dela je bil namenjen obravnavi osnutka novega Stanovanjskega zakona, z vsemi argumenti za in proti. Mnoge novosti predstavljajo oteževalno okoliščino za delo upravnikov in hkrati pomenijo tudi večjo finančno obremenitev lastnikov nepremičnin. Stanovanji zakon je še v obravnavi in stroka upa, da njeni predlogi, osnovani na trdnih argumentih, ne bodo spregledani.

Druga pomembna tema, ki je zavzela velik del razprave pa je pereča problematika pomanjkanja najemniških stanovanj. Poleg predstavitve same težave, so se sodelujoči usmerili predvsem na predstavitve možnih rešitev, saj trend upadanja števila najemniških stanovanj še naprej raste. Mlade družine težko rešujejo svoj stanovanjski problem prav zaradi pomanjkanja najemniških stanovanj, a tudi novogradnje ne dohajajo povpraševanja. Na drugi strani obstaja težava starajoče se populacije in bivanja starejših v velikih, prevelikih stanovanjih, ki jih tudi težko vzdržujejo in obnavljajo ter jim predstavljajo veliko finančno breme. S pametnimi ukrepi bi lahko rešiti obojestranske težave, poskrbeli za starejšo populacijo in sprostili stanovanja za mlade družine. Zaradi omejujoče zakonodaje in prevelikih finančnih obveznosti, se tudi mnogi zasebniki ne odločijo za oddajo nepremičnin, zato bi bilo potrebno zakonske predpise oblikovati tako, da bi spodbudili odločitev zasebnikov za oddajo nepremičnin.

V nadaljevanju je delo potekalo v različnih sekcijah in sicer: Stanovanjski sekciji, Sekciji za promet z nepremičninami in Sekciji za ocenjevanje in vrednotenje nepremičnin.

Stanovanjska sekcija se je tokrat osredotočila na trajnost, ki vse bolj postaja del našega bivanja. V imenu GBC Slovenija je dr. Iztok Kamenski spregovoril o trajnostnem vidiku stavb, certifikacijskem sistemu po načelu trajnostnih kazalnikov DGNB,  kot tudi trajnosti v širšem pomenu. Ne samo trajnostne zgradbe pomembno je tudi znati bivati po teh načelih in tega moramo modernejše generacije ponovno osvojiti. 

Domen Ivanjšek je predstavil po DGNB certificirano poslovno zgradbo Knauf Insulation expirience center, ki se lahko pohvali s platinastim znakom. V nadaljevanju pa je bilo govora tudi o novem pravilniku zagotavljanja osvetljenosti prostorov. 

BIM, ki se v načrtovanju gradenj, torej v fazi projektiranja, že uveljavlja, išče nove možnost in priložnosti tudi v upravljanju. Zgradba predana v uporabo šele začenja dolg življenjski cikel in BIM orodje ponuja možnost spremljanja le te skozi celotno življenjsko obdobje, pravočasno načrtovanje obnove, prenove pa tudi razgradnje. Seveda je beseda tekla tudi o skoraj nič energijskih stavbah, ki počasi postajajo standard sodobnega bivanja.

Sekcija za promet z nepremičninami je obravnavala novelo novega Zakona o nepremičninskem posredovanju, odgovornost posrednika in se seznanila tudi z rezultati usmerjenega inšpekcijskega nadzora. Tako kot certifikat zaupanja vreden upravnik sedaj uvajajo tudi certifikat zaupanja vreden nepremičninski posrednik.

Sekcija za ocenjevanje in vrednotenje nepremičnin je obravnavala posebnosti ocenjevanja posameznih nepremičnin in prihodnosti tega dela.