Evropski zeleni dogovor

lukapeteh Uncategorized @sl

Evropska komisija je predstavila obsežen načrt ukrepov, s katerimi želijo, da Evropa do leta 2050 postane prva podnebno nevtralna celina na svetu. Gre za ukrepe za prehod na zeleno trajnostno gospodarstvo, s čimer bi tako podjetja kot prebivalci veliko pridobili. Pridobili bi predvsem čistejše
bivalno in delovno okolje, saj je bistvo ukrepov zmanjševanje onesnaževanja okolja in ohranjanje naravnih virov z njihovo trajnostno izrabo.

Da bi to dosegli je potreben preusmeritev v zelene tehnologije in trajnostne rešitve, v katerih bi morala videti podjetja svojo priložnost. Evropski zeleni dogovor ne izpušča niti socialnega vidika, saj naslavlja pošten prehod v trajnostno družbo brez izključevanja ali zapostavljanja določene regije ali skupine prebivalcev.

Evropski zeleni dogovor vsebuje predlagane konkretne ukrepe za učinkovitejšo rabo energije in prehod v krožno gospodarstvo ter zmanjšanje onesnaževanja in obnovo biotske raznovrstnosti. Dogovor vsebuje tako vsebinski kot časovni načrt in kot rečeno glavni cilj je, da Evropa do leta 2050 postane podnebno nevtralna.

Celoten dokument -> European green deal communication.