ESG projekt – Xella in trajnost

Iztok Kamenski Uncategorized @sl

NOV VELIK USPEH PODJETJA XELLA

Iskrene čestitke podjetju Xella Porobeton SI, našemu dolgoletnemu
aktivnemu članu, ki so na ravni matične skupine Xella International
dosegli prvo mesto na ocenjevanju izpolnjevanja trajnostnih zavez, ki jo izvaja agencija ESG Sustainalytics.


Trajnost v podjetju Xella

Najboljši v panogi Skupina Xella, ki pod svojim okriljem združuje več kot 90 tovarn gradbenega materiala v več kot 20 državah sveta, je v letu 2020 prejela odlično oceno priznane bonitetne agencije ESG Sustainalytics (Environment, Society, Governance) in tako pristala na prvem mestu med 115 podjetji v sektorju gradbenih materialov.

Zunanje ocenjevanje je poleg izmerljivih ključnih kazalnikov, kot so emisije CO2 v proizvodnji, stopnje nesreč ali število ur nadaljnjega usposabljanja, analiziralo tudi udejstvovanje in aktivnosti družbe na področju okolja in podnebja, družbene odgovornosti ter skladnosti poslovanja.

Xella s svojimi blagovnimi znamkami Ytong, Silka in Multipor predstavja inovativne, varne in trajnostne gradbene in izolacijske materiale in je eden vodilnih ponudnikov rešitev za energetsko učinkovito, zdravju prijazno in ekonomično gradnjo.

Certifikat

Xella je prejela oceno 18,3 in tako zasedla
prvo mesto med 115 podjetji v sektorju
gradbenih materialov, ki jih je ocenila
bonitetna agencija. S to oceno
Sustainalytics klasificira tveganje
finančnega vpliva, ki ga povzročajo vidiki
ESG v Xelli, kot nizko.

Xellino poslanstvo: energetsko učinkovite in cenovno dostopne trajnostne stavbe

Xellin portfelj okolju prijaznih izdelkov iz porobetona pomembno prispeva k razogljičenju v gradbenemu sektorju. Kot pionir v industriji uvajajo najvišjo stopnjo digitalizacije, ki pripomore tudi k zmanjševanju odpadkov pri sami gradnji in ekonomičnem pristopu h gradbenim projektom. Svoje okolju prijazne proizvode dokazujejo tudi z različnimi Okoljskimi deklaracijami (EPD).

Varovanje okolja in podnebja

Za zaščito podnebja in okolja na vseh lokacijah proizvodnje spodbujajo energetsko učinkovitost in proizvodnjo z manj izpusti ogljikovega dioksida. Nenehno si prizadevajo za optimizacijo procesov in samih receptur, da bi zmanjšali CO2 že pri surovinah in uporabili reciklirane materiale kot sekundarne surovine. Xella je eno redkih podjetij v panogi z uveljavljenim postopkom minimizacije odpadkov od začetka do konca živlljenjske dobe izdelkov.

Družbena odgovornost

Družba Xella v vseh vlogah, ki jih opravlja kot delodajalec, proizvajalec, dobavitelj ali kupec, nosi odgovornost, zlasti do svojih strank, dobaviteljev in zaposlenih. Pogoj za trajnostnost Xellinega delovanja vključuje tudi odgovornost do zaposlenih, ki so osnova za uspešno poslovanje. Xella veliko pozornosti namenja dolgoročni vzpodbudi zdravja, strokovnega razvoja in zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu, z visoko stopnjo odgovornosti pa sodeluje tudi s svojimi dobavitelji in kupci.

Skladnost poslovanja

Svojo vlogo v gospodarstvu in družbi v Xelli jemljejo zelo resno. Etičnost in integriteta pri poslovanju sta obveza za vsa dejanja, komunikacijo in odnose z notranjimi in zunanjimi interesnimi skupinami. V Xelli spodbujajo ničelno toleranco do goljufij, podkupovanja in kakršnih koli protikonkurenčnih dejavnosti ali diskriminatornega in neetičnega vedenja. Tako z vidika zaposlenih, kot tudi dobaviteljev in poslovnih partnerjev.

ESG strategija

Trajnost je jedro Xellinih korporativnih vrednot in vsakodnevnega poslovanja. Razvoj in inovacije so pomemben del strategije za doseganje ciljev – sodelovanje v dialogu z zainteresiranimi skupinami in prizadevanje za najvišjo trajnostno učinkovitost izdelkov, proizvodnih in upravljavskih procesov ter dobavnih verig.