5. KONFERENCA TRAJNOSTNE GRADNJE 15. IN 16. OKTOBRA 2020 NA SPLETU

Iztok Kamenski Uncategorized @sl

Letošnja konferenca trajnostne gradnje bo potekala malo drugače kot običajno. Želeli smo jo izvesti v dvorcu Grajska pristava pri Ormožu, ki je lep primer ohranjanja naše kulturne dediščine. Zagotovo bi bilo tudi osebno druženje prijetno, a smo jo iz varnostnih razlogov in upoštevanja ukrepov za zajezitev širjenja okužb preselili na splet in bo izvedena v e- obliki. Program zaradi tega ne bo prav nič okrnjen, nasprotno, je bogat in raznolik.

Da bi se konference lahko udeležilo čim več zainteresiranih, smo program razdelili v dva dneva. Konferenca bo tako potekala v četrtek in petek v dopoldanskem času od 8.00 do 11.30 ure. Tako bo manj moten tudi delovni proces tistih, ki žal ne morejo celega dneva nameniti udeležbi na našem dogodku.

Uvodni del prvega dne je namenjen predstavitvi nacionalnih kazalnikov trajnostne gradnje, ki jih pripravlja Zavod za gradbeništvo, s katerimi bo mogoče ovrednotiti objekte tudi z vidika trajnosti. Temu bo sledila predstavitev »Zero drive« kot primer dobre prakse uporabe trajnostnih materialov v gradbeništvu in njihovemu recikliranju, pri čemer ni kompromisov glede kakovosti, nasprotno, kakovost je temelj, na katerem gradimo. Trajnostna gradnja najemniških stanovanj v upravljanju stanovanjskega sklada je lep primer izgradnje trajnostnih sosesk in postopnega spreminjanja naših bivanjskih navad.

Drugi sklop podpira idejo, da se obstoječe zgradbe prenovi in prilagodi novim zahtevam sodobnega uporabnika. Na ta način se lahko izognemo novogradnji, ki največkrat pomeni, da ljudem ponovno odvzamemo nekaj naravnega zelenega prostora in s tem posežemo v bivanjski prostor mnogih živali. Tako bodo predstavljene rešitve, ki omogočajo ustrezno prenovo in prilagoditev zahtevam uporabnikov kljub omejitvam, ki nam jih narekuje obstoječe stanje. Posvetili se bomo rešitvam, ki ponujajo ustrezno in celostno prenovo objekta tako z gradbenega kot energetskega vidika, predvsem pa bomo odgovorili na vprašanje, kaj vse opredeljuje neko bivanjsko okolje kot kakovostno.

Drugi dan konference je v celoti posvečen stavbni kulturni dediščini z vidika njene prenove, s katero želimo v prvi vrsti ohraniti določeno stavbo, jo obnoviti in uskladiti s sodobnimi zahtevami ter ji tako »vdihniti novo življenje«. Mnoge omejitve nam ob tem predstavljajo oviro, ki jo lahko presežemo z ustreznimi tehničnimi in drugimi rešitvami. Kljub temu, da bo konferenca potekala v spletnem okolju, bomo Grajsko pristavo spoznali skozi predstavitev njene obnove, v živo pa si jo bomo ogledali samostojno ob obisku tamkajšnjih krajev.

Konferenca bo potekala pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja in Ministrstva za okolje in prostor pod vodstvom ministra Andreja Vizjaka, ki nas bo tudi nagovoril.

Našo konferenco so podprli tudi Eko sklad, Slovenski okolijski sklad, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Borzen.


Online program e-konference dosegljiv tukaj.

Spoštovani,
Obveščamo vas, da so vsa mesta zasedena in prijava na konferenco ni več mogoča.


Medijski sponzorji