P1 GBC KONFERENCA Kamenski uvodni govor

Iztok Kamenski