Uspešno izveden prvi poslovni dogodek projekta BUILD UPON

Admin

Prvi poslovni dogodek v Bohinjski Bistrici je izpolnil vsa pričakovanja tako udeležencev kot organizatorjev: zanimiva predavanja, predvsem pa intenzivno dogajanje med njimi, usmerjeno v povezovanje udeležencev, izmenjavo mnenj ter v zbiranje dodatnih izhodišč za naslednjo različico strategije prenove stavb. Le-ta pravkar beleži pomemben mejnik, saj je od 30. aprila dalje manj kot leto dni do datuma, ko bodo države članice morale oddati prenovljeno različico strategije, tako da je trenutek za razmislek o tem, kaj si želimo imeti v njej zapisano, resnično pravi.

Posnetki dogajanj na prvem poslovnem dogodku so že objavljeni na e-izobraževalnem portalu SustainBuild, kjer so naložene tudi bolj podrobne različice predavanj predavateljev na prvem dogodku. Omenjena predavanja so prva tri iz niza skoraj 20-tih predavanj, s katerimi želimo predstaviti osnove trajnostne gradnje  ter jih ponuditi brezplačno v uporabo najširšemu krogu uporabnikov, od uradnikov v ministrstvih ter občinah, ki se ukvarjajo z investicijami in gradnjo, do inženirjev, ki želijo zapolniti eventualne vrzeli v svojih  znanjih, upravnikov stavb ali njihovih vzdrževalcev, nepremičninskih agentov, bančnih in zavarovalniških uslužbencev, .. pa vse do končnih uporabnikov, ki si želijo svoje bivališče preurediti v energijsko učinkovito, predvsem pa zdravo in prijetno za bivanje.  Trenutno so v mapi naložena prva tri predavanja in sicer:

  • doc. dr, Marjana Šijanec Zavrl: Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb (Predstavitev trenutno veljavne 1. različice strategije prenove, ki je stopila v veljavo oktobra lani)
  • Friderik Knez: Gradbeni materiali, Pogled v prihodnost (Osnovna znanja o zahtevah na področju gradbenih materialov v luči zahtev prihodnosti ter z razlago pojmov, kot so LCA, EPD in podobni)
  • dr. Bruno Dujič: Prenova, priložnost tudi za les – projektiranje lesenih konstrukcij (Slovenija je med najbolj gozdnatimi državami, posebej glede na število prebivalcev je količina lesa, ki ga posedujemo, zalo visoka. Predavanje govori o tem, kako lahko ta material izkoriščamo tako, da nam bo prinašal tudi pomembne gospodarske koristi)
Vsa predavanja so zastavljena strukturirano, to pomeni, da omogočajo ogled v enem kosu ali pa le po posameznih poglavjih, tako da si lahko po želji ogledamo le del predavanj, ki nas trenutno zanima ali katerega vsebino potrebujemo. Posebno dodano vrednost daje portalu možnost  komuniciranja in komentiranja, s katero želimo sodelovanje udeležencev poslovnih dogodkov nadaljevati ter nadgrajevati tudi v obdobju med poslovnimi dogodki.
Naslednji poslovni dogodek v okviru projekta BUILD UPON bo 19. maja v prostorih Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede v Pivoli pri Mariboru, njegova podtema pa bo “Stavbe: energijsko učinkovite, a obenem svetle, varne in zdrave”.