Predstavniki GBC Slovenija v okviru projekta BUILD UPON obiskali najpomembnejše soustvarjalce prenove

Admin

Izpusti CO2 od obstoječih stavb znašajo v EU 36 odstotkov vseh izpustov CO2.

Ta izziv želimo s podporo vladam, industriji in civilni družbi preseči v projektu BUILD UPON, in to tako, da jim pomagamo pri vzpostavitvi “nacionalnih strategij prenove stavb” – dolgoročnih načrtov o tem, kako prenoviti domove in komercialne stavbe v svojih državah na visoko raven energijske učinkovitosti. Prva različica nacionalne strategije prenove stavb je bila v Sloveniji narejena ter s strani parlamenta potrjena 26. oktobra 2016, rok za naslednjo, drugo različico pa je glede na zakonodajo EU 30. april 2017.

2,25 milijona evrov vreden evropski projekt, financiran s sredstvi raziskovalnega in inovacijskega programa Obzorje 2020, izvajajo GBC-ji iz 13-tih držav – Bolgarije, Češke, Hrvaške, Finske, Irske, Italije, Latvije, Romunije, Slovaške, Slovenije, Španije, Švedske in Turčije ob podpori Evropske regionalne zveze World GBC.

V njem bo s ciljem, kako rešiti to vprašanje, sodeloval pester nabor organizacij, od vlad na osrednji ravni do lokalnih vlad, gradbenih podjetij, proizvajalcev gradbenih materialov, ponudnikov energije, bank in drugih finančnih institucij pa vse do nevladnih organizacij.

Skupni namen vseh je dogovoriti izhodišča za trdne nacionalne strategije z jasno postavljenimi cilji za prihranke energije, usklajenimi ozaveščevalnimi pobudami med prebivalstvom, izobraževalnimi programi za usposobitev gradbenih strokovnjakov za izvajanje visoko kakovostnih prenov, finančnimi mehanizmi kot so npr. zelene hipoteke ali posojila ter zakonodajnimi obvezami, kot so bolj zavezujoči certifikati za energijsko učinkovitost.

Pri postavljanju izhodišč za 2. različico strategije se bomo oprli na dva vira podatkov – prvi so iz lokalnega okolja prepoznane ovire trajnostni gradnji, drugi pa nabor pobud za spodbujenje energijsko učinkovite prenove stavb, ki se izgrajuje v okviru spletne enciklopedije prenove RenoWiki na spletni strani projekta BUILD UPON.

Da bi zbrali nabor ovir trajnostni gradnji smo predstavniki Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo v letu 2016 obiskali tako rekoč vse najpomembnejše soustvarjalce prenove. Opravili smo kar 26 sestankov, na spodnjem seznamu pa predstavljamo zapisnike teh obiskov.