Peti poslovni dogodek BUILD UPON V Škocjanskem zatoku povezal zaščitnike kulturne dediščine

Admin

Na predzadnjem, petem poslovnem dogodku BUILD UPON, ki je bil 17. novembra v prijetnih, v naravni les odetih prostorih informacijskega centra naravnega rezervata Škocjanski zatok, se je zbralo lepo število slovenskih strokovnjakov, ki se tako ali drugače angažirajo na področju ohranjanja slovenske kulturne in arhitekturne dediščine, ki je v skladu z „evropskimi“ zahtevami energijske učinkovitosti prisiljena, da se le-tem prilagodi, da ne rečemo podredi. Težav, ki se ob tem pojavljajo, je veliko, najbolj izpostavljene pa so ohranjanje neokrnjenega videza stavb, pa tudi njihovih zgodovinskih in drugih, iz prejšnjih obdobij izhajajočih kvalitet, kot so gradnja z naravnimi, človeku prijaznimi materiali, ipd.

Skoraj petdeset zbranih udeležencev je z veseljem prisluhnilo zanimivim predavanjem. V prvem je mag. Miha Tomšič predstavil Smernice za energetsko prenovo stavbne dediščine, ki so jih v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo naredili sodelavci Gradbenega inštituta ZRMK. Le-te bi naj bile izdane ter ponujene strokovni javnosti še pred novim letom. V nadaljevanju je praktične izkušnje, tehnične rešitve ter dosežke pri zmanjšanju rabe primarne energije v Bistri Hiši v Martjancih predstavil Stojan Habjanič iz podjetja Biogradnja, s.p., sledila pa mu je Neža Močnik iz VELUX Slovenija, ki je izpostavila priložnosti pri racionalizaciji izrabe naših obstoječih stavb z adaptiranjem podstrešnih površin. V sklepnem predavanju je nastopil gost iz Hrvaške, direktor Energetske agencije iz severozahodne Hrvaške dr. Julije Domac, ki je opisal uspešen primer celovite energijske prenove zgodovinsko zaščitenega dvorca Bračak na Hrvaškem.

Udeleženci poslovnega dogodka so vse podane primere dobrih praks pospremili z viharjenjem lastnih zamisli o ovirah ter priložnostih prenove stavb visoke historične ter arhitekturne vrednosti, ki jih bo Slovensko združenje za trajnostno gradnjo kot organizator dogodka ter izvajalec projekta BUILD UPON zapisalo ter v strnjeni obliki predložilo vladi RS kot priporočila za 2. različico slovenske nacionalne strategije prenove stavb. 

[slideshow id=33]