Peti poslovni dogodek BUILD UPON bo izpostavil vprašanja stavbne dediščine v luči celovite energijske prenove

Admin

S petim, predzadnjim poslovnim dogodkom projekta BUILD UPON bomo gostovali v Primorski regiji, natančneje v prostorih informacijskega centra krajinskega parka Škocjanski zatok. Tokrat bo tematika usmerjena v stavbno dediščino. Ob tem pa ne mislimo le na spomeniško zaščiteno stavbno dediščino, ampak tudi na avtorsko zaščiteno stavbno dediščino oziroma stavbe, ki so arhitekturni presežki, a so bile zasnovane v obdobju, ko kriteriji energijske varčnosti niso bili tako visoki. Oboji so objekti, ki jim moramo pri energijski prenovi posvetiti posebno pozornost, saj je treba pri energijski prenovi predvsem izboljšati učinkovitost stavbnega ovoja, ki pa najpogosteje predstavlja največjo odliko in je kot tak skrbno varovan. Kaj torej narediti in kako postopati? Predvsem pa: kakšne rešitve si bomo postavili kot smernice, ki jih želimo vnesti v naslednjo različico Nacionalne strategije prenove stavb zato, da bo proces celovite energijske prenove stavb tekel hitreje in bolj učinkovito.

Peti poslovni dogodek BUILD UPON se bo začel, podobno kot vsi ostali, ob 9h in bo trajal do 16h. Enako kot predhodni dogodki je brezplačen, iz organizacijskih razlogov pa so nanj obvezne prijave, ki jih že sprejemamo na povezavi.