V Sloveniji se obetata promocija in spodbujanje trajnostne gradnje

Iztok Kamenski Dokumentacija