Si 21 – Dijaki Šolskega centra Kranj na delavnici

Iztok Kamenski