Dijaki Maribor – Oživili malo tržnico

Iztok Kamenski