Kontakt

Združenja GBC

info@gbc-slovenia.si

+386 (0) 41 716845

Slovenija
SI-1001 Ljubljana

GBC Slovenia

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo - Green Building Council Slovenia želi z svojimi prizadevanji in delom prispevati k razvoju na področjih trajnostne gradnje, trajnostnega razvoja ter upravljanja nepremičnin.