Novosti v gradnji nezahtevnih in enostavnih objektov

Aljaž Peteh Dobro-je-vedeti

Novo sprejeti zakon o gradnji enostavnih in nezahtevnih objektov prinaša nekaj manjših sprememb. Pravilnik je bil v Uradnem listu objavljen 10. marca, veljati pa začne 15 dni po objavi.

Novosti za gradnjo nezahtevnih objektov

Pravilnik o gradnji nezahtevnih objektov je več ali manj enak z izjemo novih obrazcev za oddajo zahteve za pridobitev gradbenega dovoljenja ter potrebna dokumentacija za pridobitev le tega.

Ena izmed glavnih novosti je, da mora investitor imenovati nadzornika, če je nezahteven objekt gradil sam. Če je objekt gradil izvajalec, imenovanje nadzornika ni potrebno.

Vsi graditelji nezahtevnih projektov morajo izpolniti prilogo 6 (Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt) in prilogo 11B ( Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni projekt). Zahteve obeh prilog sta enake kot prej.

Vrtna uta (Vir: Pixabay)

Potrebna navedba informacij v Prilogi 6:

 • osnovne informacije o investitorju
 • osnovne informacije o parceli
 • kratek opis objekta
 • skica objekta (dovolj je ročno narisana skica)
 • tloris
 • oblikovanje terena
 • priklop na komunalno infrastrukturo

Če je plan gradnje nezahtevnega projekta priključek na gospodarsko javno infrastrukturo moramo v Prilogo 6 navesti še naslednje ključne informacije:

 • funkcionalna površina objekta
 • zaščita in prestavitev infrastrukturnih vodov
 • mesto priključevanja
 • prometna ureditev
Načrt (Vir: Pixabay)

Novosti za gradnjo enostavnih objektov

Zaradi novih določb glede manjših rekonstrukcij se je število obrazcev potrebnih za gradnjo v celoti dvignilo na 67. Za gradnjo enostavnih objektov gradbeno dovoljenje še vedno ni potrebno. Po novem pa je gradnjo le tega potrebno izvesti prijavo na občini. Za gradnjo je nujno izpolniti Prilogo 13.

Potrebna navedba informacij v Prilogi 13:

 • osnovne informacije o investitorju
 • naziv gradnje
 • zunanje mere objekta
 • odmik od sosednjih zemljišč
 • tloris

Potrebno je prikazati začasen skladiščni objekt (stavba).

Med enostavne objekte se uvrščajo:

 • nadstrešnice do površine 20m2
 • garažne stavbe do površine 20m2
 • stavbe za rejo živali do površine 20m2
 • skladišča pridelkov do površine 40m2
 • stavbe za rastlinsko pridelavo do površine 50m2
 • bazeni za kopanje do prostornine 60 m3
 • grajeni prostori na drevesu do površine 5m2 (maksimalna višina od tal do vrha ne presega 5m)

Viri:

 1. A.P.J., Posodobljen pravilnik: prijava gradnje enostavnih objektov na občini in imenovanje nadzornika, RTV Slo, 25.3.2023, (Citirano 4.4.2023)
 2. K.N., Pozor, če boste gradili: Nove zahteve za garaže, nadstreške …,Z24,16.3.2023, (Citirano 4.4.2023)
 3. K.N., Pod temi pogoji lahko postavimo nadstrešek, vrtno uto, rastlinjak, garažo …, Z24, 27.3.2023, (Citirano 4.4.2023)