Vlada RS sprejela Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb

Iztok Kamenski Aktualno

Vlada RS je na 60. seji, dne 29.10.2015, sprejela Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb (DS SNEPS) s pomočjo katere namerava do leta 2020:

  • rabo končne energije v stavbah zmanjšati za najmanj 16%, v primerjavi z letom 2005;
  • zagotoviti vsaj 60% manjšo rabo energije v stavbah;
  • zagotoviti zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP) za 58%, glede na leto 2005;
  • zagotoviti zmanjšanje emisij prašnih delcev iz rabe energije v stavbah za 20%, v obdobju 2015–2020 in
  • letno izvesti prenovo 3% skupne tlorisne površine stavb v lasti in rabi oseb ožjega javnega sektorja, ki 1.1. vsakega leta ne izpolnjujejo minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti.

Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb je temeljni dokument, na osnovi katerega se bo izvajal načrt energijske prenove stavbnega sklada v Sloveniji.