VABILO NA OKROGLO MIZO

Iztok Kamenski Aktualno

 

 

 

OKROGLA MIZA – Slovenian companies in the process of sustainability implementation in Slovenia, Leonardo DiCaprio already knows

Vabilo na posvet 12

GBC Slovenija smelo na poti k trajnosti
Sporočilo za javnost

Ljubljana, 21. aprila, 2018: Slovensko združenje za trajnostno gradnjo – GBC Slovenija (Green Building Council Slovenia) si v dejavnosti gradbeništva prizadeva za razvoj trajnostne gradnje in čim večjo in energetsko in ekološko učinkovitost objektov. V svojih vrstah združuje 23 članic, med katerimi so zlasti podjetja in institucije, ki s svojimi materiali ali storitvami ter z družbeno odgovornim odnosom do naravnega okolja posegajo na področje zelenih gradenj. Na aprilski seji je GBC v svoje vrste sprejela še Fakulteto za dizajn iz Trzina, Institut Jožefa Stefana in podjetje F. Leskovec, na srečanju pa so izpostavili zlasti na nujno uveljavitev kriterijev, ki bodo trajnostno gradnjo v prihodnje tudi sistemsko opredeljevali.
Pri trajnostni gradnji, ki izpostavlja zlasti racionalno rabo naravnih ter spodbuja rabo obnovljivih virov energije, naj bi v ospredje postavili predvsem uveljavljene materiale, ki pomembno vplivajo na življenjsko dobo objektov in tako ob kakovostni izvedbi in ustreznem vzdrževanju zadovoljujejo različne potrebe uporabnikov. To velja tako za energetsko sanacijo obstoječih objektov kot za novogradnje, ki naj bi jih gradili po trajnostnih kriterijih. Ti poleg porabe vode vključujejo tudi kriterij vgrajene energije, ki je pri gradbenem materialu potrebna za njihov nastanek in uporabo, ko so dokončno izrabljeni, pa še stroške za njihovo uničenje ali reciklažo. Z vidika porabe energije in vzporedno s tem tudi onesnaževanja okolja je stanje pri obstoječih objektih v Sloveniji mnogo slabše, saj v Sloveniji skoraj 40 odstotkov energije porabijo stavbe, kar je povezano z njihovo nekakovostno gradnjo in mnogo nižjimi standardi gradnje v preteklosti. Po podatkih raziskovalnih institucij je pri nas kar 80 odstotkov obstoječega stavbnega fonda potrebnega energetske obnove. Da bi sledili smernicam trajnostnega razvoja, je tako najprej potrebno izboljšati energetsko učinkovitost objektov, zato GBC Slovenija stremi k spodbujanju ukrepov, ki njihovo implementacijo tudi omogočajo. Ti vključujejo aktivnosti, kot so definiranje tehničnih zahtev, povezovanje deležnikov, promocija energetske učinkovitosti ter zagotavljanje financiranja za naštete dejavnosti.
GBC za doseganje večjega udobja bivanja z manj vlaganji hkrati podpira implementacijo tehnoloških in hitrejše uvajanje inovacij v storitvenih dejavnostih. Obenem si ob podpori k hitrejšemu trajnostnemu razvoju prizadeva tudi za kakovostno upravljanje nepremičnin, s ciljem povečanja kakovosti bivanjskih, poslovnih in delovnih prostorov pa tako na celotnem slovenskem trgu vzpostavlja temelje za interdisciplinarno komunikacijo med vsemi, ki v teh procesih sodelujejo – proizvajalci gradbenih materialov ter tehnične opreme, gradbena podjetja, izobraževalne, raziskovalne in finančne institucije, arhitekti, projektanti, investitorji ter lastniki in upravljavci nepremičnin.
Slovensko združenje za trajnostno gradnjo Green Building Council Slovenia je na svoji seji 12. aprila na Fakulteti za dizajn v Trzinu obravnavalo načrte Svetovnega trajnostnega gibanja WGBC , kateremu se je nedavno priključila tudi Kitajska, ter evropskega dela GBC, ki je konec marca 2018 zasedalo v Bolgariji. ”Na srečanju v Sofiji se je Slovenija zavzela za upoštevanje regionalnih značilnosti in možnosti različnih hitrosti razvoja združenj GBC posameznih držav članic, kjer je poleg energetske učinkovitosti potrebno pozornost usmeriti na trajnostno gradnjo tako z okoljskega, kot tudi družbenega in ekonomskega vidika,” je opozoril predsednik upravnega odbora slovenskega združenja GBC mag. Iztok Kamenski, ki je v nadaljevanju še izpostavil, da bo združenje v prihodnje poglobilo sodelovanje z državnimi institucijami, zavodi in agencijami na področju zelenih javnih naročil ter energetske učinkovitosti. Tako nameravajo v juniju izvesti strokovno delavnico v sodelovanju z ministrstvom za infrastrukturo in ministrstvom za okolje, v juliju pa še z EKO skladom. Do jeseni želijo tudi kritično presoditi trajnostne kriterije, pri katerih snovanju bodo sodelovali s predstavniki ZRMK, ZAG in IJS, zatem pa v oktobru izvesti še tretjo trajnostno konferenco, na kateri se bodo zavzeli tudi za nadaljevanje projekta LEVELs, ki predstavlja prostovoljni in odprtokodni certifikacijski sistem, ki ga podpira tudi EU.

Aprilskega sestanka delovne skupine so se udeležili predstavniki podjetij JUB iz Dola pri Ljubljani, Knauf insulation iz Škofje Loke, Xella porobeton SI iz Kisovca in Velux Slovenija iz Trzina, ter predstavniki inštituta ZRMK, priznane raziskovalne organizacije na področju gradbeništva ZAG in slovenskega Združenja za beton iz Ljubljane.
• Mag. Iztok Kamenski je izpostavil družbo JUB kot globalno trajnostno naravnano podjetje, ki kar 30 % vse energije, ki jo potrebuje, ustvari z lastnimi hidroelektrarnami in solarnimi celicami. Njihovi ekološki in zdravju prijazni izdelki so na voljo na tržiščih 30 evropskih držav, namenjeni pa prvenstveno obdelavi notranjih prostorov in povečanju energetske učinkovitosti objektov.

• Dr. Sabina Jordan je predstavila ZAG kot neodvisen slovenski institut, katerega delovanje temelji na partnerskem odnosu z slovenskimi podjetji ter krepitvi sodelovanja s številnimi priznanimi svetovnimi instituti ter univerzami v mednarodnem prostoru. ZAG se osredotoča na trajnostno gradbeništvo in bi ga želel še okrepiti, obseg pa jim določa višina razpoložljivih finančnih sredstev. So tudi edini institut, ki lahko na podlagi standarda ISO 14025 izda EPD deklaracijo (Environmental Product Declaration), ta pa izraža okoljski vpliv na izdelke v času njihove življenjske dobe.

• V imenu ZRMK, ki je tehnični strokovni servis za državne institucije, je spregovorila doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl, ki je poudarila, da je trajnostno gradbeništvo veliko več kot le tehnična zasnova gradnje ter opozorila na zelena javna naročila, kjer je cena pri izbiri še vedno glavno merilo. ZRMK sodeluje tudi pri številnih evropskih projektih, kot je OPEN HOUSE, ki skrbi za trajnostno gradnjo v evropskem prostoru, skupaj z ZAG pa si močno prizadevajo za vzpostavitev trajnostnih kriterijev, ki bodo te pomanjkljivosti premostili.

• Podjetje Knauf Insulation je kot največjega proizvajalca kamene volne v skupini Knauf predstavila Barbara Hafner, ki je opozorila na njihovo novo proizvodno linijo kamene volne, ki deluje na osnovi plina, kar je drastično zmanjšalo njihov ogljični odtis. Kot trajnostno inovativno podjetje svojo dejavnost usmerjajo na zelene strehe ter področje hortikulture, to pa hkrati zmanjšuje tudi obremenitve kanalizacijskega sistema s padavinsko vodo. Podjetje bo v letošnjem letu dobilo še nov učni center, ki bo se ponašal z DBNG certifikatom.

• Podjetje Xella Porobeton SI je po besedah Miloša Kmetiča v Sloveniji z lastnim znanjem v zadnjem desetletju zmanjšalo vsebnost količine izpustov ogljikovega dioksida za več kot 30.000 ton. Da je energetsko najbolj učinkovito med vsemi podjetji v skupini, ilustrira tudi podatek, da so ogljični odtis pri proizvodnji izdelkov zmanjšali za polovico, s 40 kg/m³ na 20 kg/m³ CO₂, pohvalijo pa se lahko tudi s sistemom izkoriščanja odpadne pare, ki je bil nagrajen z zlato inovacijo Zasavja 2016. Njihova slovenska tovarna je hkrati tudi razvojni center za izobraževanje koordinatorjev XELLA.

• Podjetje Velux je predstavil direktor Vojko Golmajer, ki je svoje razmišljanje usmeril na sociološko- družbeni vidik stavbe, ki naj bi bil pogosto zanemarjen. Izdelki njihovega podjetja vnašajo v prostor zrak in svetlobo, ki daje stanovalcem notranjo energijo, povečuje produktivnost zaposlenih v poslovnih prostorih, zagotavlja ustvarjalno učenje v izobraževalnih javnih objektih in vsem uporabnikom hkrati nudi prijetno bivanje. S svojim evropskim projektom Model Home 2020 so dokazali, da je pasivna hiša realnost in na trgu dosegljiva že z obstoječimi materiali.

• Lojzka Reščič je predstavila še slovensko Združenje za beton, ki je v letošnjem letu postalo član GBC Slovenija. Njihova glavna naloga je poleg razvoja in uveljavitve stroke tudi skrb za uveljavljanje uporabe betona ob izboljšanju njegove kakovosti in trajnosti, slednjo pa dokazujejo z njegovo življenjsko dobo, ki se je s 50 dvignila na 100 let.
Novinka med članicami je postala Fakulteta za design, njene študijske programe in evropske projekte, v katerih sodelujejo, pa je skupaj s sodelavkami predstavila redna profesorica, arhitektka Nada Matičič. Vsi ti projekti temeljijo na trajnosti, inovativnosti in nenehni izmenjavi znanja s podjetji, tako da lahko študenti pri svojih dejavnostih upoštevajo zmanjševanje, ponovno uporabo in predelavo odpadnih materialov.

GBC in Fakulteta za design_Xella_posvet 12.4.4.2018

Predstavitev JUB 2017_ENG_

GI ZRMK za GBC

VELUX – okrogla miza 12042018

GBCKI Sustainability

GBC predstavitev

ZAG Posvet o trajnostnosti, FD, 12apr2018

2018 4 11 JUB raziskovalno

pedagosko delo PREDSTAVITEV GBC Slovenije

PREDSTAVITEV UMETNIŠKA DEJAVNOST

Predstavitev_ZBS_GBC